Utställning

Fotoklubbar tolkar tema i utställningen Växtkraft

Havet är grönt. Båten står övergiven på en kärra men syns inte alls när man går förbi på sommaren när pestskråpensjätteblad breder ut sig runt den. Bilden är fotograferad med drönare.

Under fotoutställningen Växtkraft på Rydals museum visas bilder från 20 av Sveriges fotoklubbar, där de tolkar temat med samma namn.

Under perioden 15 mars till 31 maj 2020 går det att besöka utställningen Växtkraft på Rydals museum i Västra Götalands län. På utställningen visas totalt 80 bilder från 20 fotoklubbar från Västsverige, där medlemmarna fritt tolkat temat växtkraft.

I Västsverige finns för närvarande 38 fotoklubbar, vilket gör området till fotoklubbstätast i landet, med de flesta klubbaranslutna till den regionala paraplyorganisationen VSF, Västra SverigesFotoklubbar, med runt 2800 medlemmar.

Vattenblomma. Bilden är exponerad upp och ner och genom detta så ser det ut som blomman spränger upp från vattenytan.

Fyller två funktioner

Monica Wennblom, ordförande i VSF samt styrelseledamot Riksförbundet Svensk Fotografi, RSF, berättar för Kamera Bild att projektet med "växtkraft" också visar att ett arbete med ett tema också kan vara utvecklande för fotografer:

– Dels att vara en kreativ utmaning för respektive klubb och fotograf, det vill säga fundera över temat och hur det kan uttryckas i bild, men även utmaningen för en fotoklubb att komma fram till vilka bilder som kan vara fotoklubbens gemensamma val att representeras av i form av fyra bilder. Detta är ju en process i sig och kan ge växtkraft åt fotoklubben.Utöver detta vill vi ju också att utställningen ska stimulera till att den som besöker också känner att den personen kanske kan söka sig till fotogemenskapen i en fotoklubb. Därför presenteras också varje fotoklubb.

Utställningen Växtkraft öppnar söndag 15 mars klockan 13.00 påRydals museum.