Nyhet

Frågan om kameradrönare prövas i domstol

Länsstyrelsen klargjorde i början av året att videoupptagning med flygande drönare inte är tillåtet. Nu tas frågan upp i förvaltningsrätten.

I januari skrev vi om Ängelholmsföretaget Marknadsting som fick avslag på sin ansökan om att använda drönare för att filma reportage och filmer åt olika trädgårdsföretag. Marknadsting har nu beslutat sig för att överklaga beslutet.

Länsstyrelsen ansåg att fallet bör omfattas av kameraövervakningslagen. Lagen innebär att kameror uppsatta på så sätt att de kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde är förbjudna. Undantaget är om kameran har som syfte att förebygga eller avslöja brott, olycka eller liknande.

En oklar gränsdragning

En av frågeställningarna som tas upp i överklagandet är just var man skall dra gränsen för när en kamera anses vara varaktigt uppsatt. För det är först då kameraövervakningslagen börjar gälla.

– En kamera på ett stativ anses vara kortvarigt uppsatt och omfattas därför inte av lagen. Men när det gäller drönare är det fortfarande oklart hur bedömningen skall ske, säger Malin Ricknäs till Kamera Bild, jurist på Datainspektionen.

Vad som händer nu återstår att se. Det första steget är att bedöma om fallet skall falla under kameraövervakningslagen eller inte, och om så är fallet skall en ny tillståndsprövning inledas.

– Vi är ju inte intresserade av att övervaka någonting. Vi vill bara kunna erbjuda våra kunder en mer tredimensionell upplevelse av trädgårdar, säger Staffan Christensen, vd på Marknadsting,till Helsningborgs Dagblad.