Fotonyhet

Fri entré inget regelbrott – Fotografiskas anmälan läggs ned

Fotografiska Museet, Stockholm.

Fotografiskas kritik mot den fria entrén till statliga museer är inget som Konkurrensverket kommer att gå vidare med. De har lagt ned ärendet.

Fotografiska skickade, tillsammans med andra privata aktörer, en anmälan till Konkurrensverket (KO) där de kritiserade reformen om gratis inträde till flera statliga museer. I brevet skrev de bland annat att detta leder till ”kulturell utarmning” när de avgiftsbelagda museerna riskerar att tappa besökare.

Jan Broman, grundare av Fotografiska, menar att reformen är ett regelbrott som strider mot reglerna i konkurrenslagen.

Men det anser inte KO efter att ha granskat ärendet. I deras beslut framgår att de inte tänker prioritera en fortsatt utredning och därmed lägger ned ärendet.