programvara

Googles nya AI kan betygsätta bildkvalitet

Google NIMA betygsätter en bilds estetiska kvalitet automatiskt. Poängen är algoritmens beräknade estetiska bildvärde mellan 1-10, poängen inom parantes är betyg från personer som betygsatt bilden.

Vad gör en bra bild? Det vet Googles nya AI-system NIMA som kan ranka bilders tekniska och estetiska kvalitet.

Vi har tidigare skrivit om Google som skapat flera olika algoritmer för att förbättra bilder på ett eller annat vis, bland annat förstoring av lågupplösta bilderoch en funktion som automatiskt tar bort störande strukturer ur en bild.

Nu har Google introducerat ett nytt system av artificiell intelligens kallat NIMA, eller "Neural Image Assessment", ett sorts neuralt nätverk som bedömer bilder. Kvantifiering av bildkvalitet och en bilds estetiska värde har länge varit en nöt att knäcka inom bildanalys. Vi har tidigare sett möjligheten att bedöma en bilds tekniska kvalitet genom att undersöka bland annat brus och komprimering, men även estetisk bildkvalitet med värdena "hög" eller "låg" kvalitet.

Men nu har Google tagit steget att bedöma bilder på en skala mellan 1-10.Efter att ha visat varje testbild för 200 personer för bedömning, tränade man NIMA genom maskininlärning. Efter detta bedömde Googles program nya bilder med nära samma betyg som personerna.

En bild matas in i NIMA med en estetisk poäng på 5,80, och modifierar samt förbättrar bilden automatiskt till en högre poäng, 6,12.

Programmet kan användas för att hitta den bästa bilden av många bilder, eller ge feedback till fotografen i realtid. Kanske kommer vi även se funktionen i framtidens kameror. Och genom att vända på det hela kan nu även Googles AI förbättra en bild genom att maximera en bilds poäng för bästa estetiska bildförbättring.