Utställning

Gröna vågen – Inifrån ett Delsbokollektiv

Utställningen ger en unik inblick i ett av gröna-vågenrörelsens mest omtalade kollektiv: Ljusbacken i Delsbo.

För 50 år sedan växte en grön våg fram i Sverige, där Hälsingland, Dellenbygden och dess socknar Delsbo, Bjuråker och Norrbo fick hundratals nya invånare. Nu ger Hälsinglands Museum en unik inblick i kollektivet med en fotoutställning.

För 50 år sedan växte en grön våg fram i Sverige där tusentals unga människor flyttade ut på landsbygderna för att bygga en ny vardag och en ny framtid för sig och sina familjer. Hälsingland och särskilt Dellenbygden blev ett mål för många. Socknarna Delsbo, Bjuråker och Norrbo fick flera därefter hundra nya invånare, något som gjorde att bygden kom att förändras för alltid.

I sommar inleder Hälsinglands museum ett längre arbete med att dokumentera och beskriva samhällsvärdet av rörelsen. Utställningen ger en unik inblick i ett av rörelsens mest omtalade kollektiv – Ljusbacken i Delsbo.

Den före detta fattiggården Ljusbacken blev kollektivboende 1974. Fotografen Johan Ahlén var en av delägarna, som fortlöpande dokumenterade han vardagslivet på gården, både de tidiga åren, fyllda av framtidsplaner och den allt mer dramatiska uppbrottstiden. Johan Ahlén står också för texterna kopplade till fotoutställningen.

Samtidigt inleds ett projekt med inriktning på hur inflyttarna påverkade näringslivet och den sociala hållbarheten i Dellenbygden. Museet samarbetar här med Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, verksam vid vid Ersta Sköndals högskola i Stockholm samt med kulturjournalisten Gunilla Kindstrand.

Under sommaren påbörjas också insamlingen av fotografier och andra dokument rörande Gröna vågen i Hälsingland, där fotoutställningen på Delsbo Forngård markerar starten. Ambitionen är att införliva en tid som idag framstår som en viktig del av Hälsinglands nutidshistoria i museets samlingar.

Vernissagen är lördag 22 juni klockan 13 på Delsbo Forngård.Utställningen pågår 22 juni – 28 september 2019 och är ett samarbete mellan Hälsinglands Museum och Delsbo Hembygdsförening.

Läs mer på utställningens Facebook-event här.