Prylnyhet

Här är kameran som kan fotografera runt hörn

Forskare har skapat en kamera som kan fotografera dolda objekt runt hörn. Men hur är detta egentligen möjligt?

Kameran är utvecklad av forskare vid Heriot-Watt University och University of Edinburgh. Själva principen bygger på en sensor som kan räkna enstaka fotoner och sedan använda matematik för att göra avancerade beräkningar av impulser.

Genom att skicka ut laserimpulser som en sorts radar, kan kameran sedan detektera hur dessa impulser reflekteras i resten av rummet. Reflektionen ger upphov till en tidsförskjutning, vilket innebär att man med hjälp av matematik kan göra beräkningar för att få fram positionen på exempelvis objekt som rör sig runt ett hörn.

Det hela fungerar ungefär som en vanlig triangulering, vilket vi vanligtvis använder vardagligen under benämningen GPS.