https://www.kamerabild.se/nyheter/hur-t-nker-domaren
Nyhet

Hur tänker domaren?

I varje etapp väljer domaren ut tio bilder - en guldbild (50 poäng), två silverbilder (30 poäng vardera), tre bronsbilder (20 poäng vardera) och fyra hedersomnämnanden (10 poäng vardera) - och motiverar varför han eller hon valt ut just de bilderna. Som ett komplement till detta kan du följa hur domaren uppfattat bilderna i tre olika delar.

DOMARE 2009

Fotograferna som bedömt tävlingens tio etapper.

1. Göran Segeholm

2. Eva-Teréz Gölin

3. Hans Strand

4. Elin Berge

5. Magnus Fröderberg

6. Serkan Gûnes

7. Alicia Swedenborg

8. Jens Lasthein

9. Susanne Walström

10. Jonas Lemberg

 

Bildens budskap

En bildupplevelse är en associationskedja. Här försöker domaren beskriva vilken väg tanken och känslan tar genom fem ord.

 

Innehåll - form

En bild kan få värde från motivet - en spännande händelse, en intressant person, ett sällsynt djur. Allt sådant som intresserar betraktaren oavsett det är fångat på bild eller inte skänker bilden ett innehållsvärde.

Men en bild kan också få ett värde genom att ha en bra form. Formen är hur innehållet förmedlas till betraktaren. Allt från fotografens val av plats, slutartid, bländare och objektiv till bildbehandling och utskrift. Med god form kan man skapa fantastiska bilder även av motiv som i sig inte har något värde för betraktaren.

Med hjälp av mätaren visar domaren sin personliga uppfattning om varifrån en bild främst fått sitt värde.

 

Sluten - öppen

Vissa bilder är övertygande för att de är uppbyggda av element som alla drar åt samma håll. Då talar vi om slutna bilder som leder betraktarens associationer i en bestämd riktning. Slutna bilder kan uppfattas som rena och proffsiga, men också som att fotografen vill skriva betraktaren på näsan.

Bilder som ger betraktaren möjligheter till flera alternativa tolkningar kallar vi öppna bilder. De går inte att uppfatta lika snabbt, men å andra sidan kan de ha längre livslängd. Bilder kan bli alltför öppna och erbjuda så många tolkningar att betraktaren inte orkar bry sig.

Genom mätaren visar domaren sin personliga uppfattning om hur öppen respektive sluten bilden är.

DOMARE 2009

Fotograferna som bedömt tävlingens tio etapper.

1. Göran Segeholm

2. Eva-Teréz Gölin

3. Hans Strand

4. Elin Berge

5. Magnus Fröderberg

6. Serkan Gûnes

7. Alicia Swedenborg

8. Jens Lasthein

9. Susanne Walström

10. Jonas Lemberg