Magasinet

I nästa nummer: Vi fotograferar med elektroner

På bilden syns Kamera & Bilds logga, inetsad på ett hårstrå med hjälp av en fokuserad jonstråle (FIB, Focused Ion Beam) i ett svepelektronmikroskop (SEM). Bokstäverna är runt 10 mikrometer höga.
På bilden syns Kamera & Bilds logga, inetsad på ett hårstrå med hjälp av en fokuserad jonstråle (FIB, Focused Ion Beam) i ett svepelektronmikroskop (SEM). Bokstäverna är runt 10 mikrometer höga.

På bilden syns ett hårstrå där Kamera & Bilds logga etsats in – med bokstäver som är endast en hundradels millimeter höga! Men hur tar men egentligen bilder som denna? I nästa nummer av Kamera & Bild förklarar vi i vår nya artikelserie "Foto för vetenskap", hur man "fotograferar" med elektroner.

Att använda elektroner i stället för fotoner – det vi kallar för ljus – öppnar för möjligheten att avbilda osynligt små objekt på nanometernivå. Bildresultatet med ett svepelektronmikroskop, ett så kallat SEM, är nära den hos en vanlig kamera.

Bilderna visar vår logo inetsat i ett hårstrå med hjälp av en fokuserad jonstråle (FIB, Focused Ion Beam) inuti ett svepelektronmikroskop. Bilden på logotypen är omvandlad i ett speciellt program, till ett filformat som i sin tur kan styra jonstrålen för att etsa in bilden på hårstrået.

Bokstävernas höjd i logotypen är i verkligheten runt 10 mikrometer höga, vilket innebär 0,00001 meter – eller en hundradels millimeter (0,01mm)! Notera skalstrecket på bildens nedre del.

Kamera Bild har besökt Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet, och berättar i den sex sidor långa artikeln Att fotografera med elektroner hur man gör för att få bilder ur ett svepelektronmikroskop, samt hur nära tekniken är vanlig fotografering med alla dess för- och nackdelar.

Artikeln, som är den andra i vår nya artikelserie Foto för vetenskap, kan du läsa i Kamera Bild nr 3 som finns i butik från och med tisdag 7 mars, eller läsa digitalt via Ztory.