Fotonyhet

Instagram censurerar olämpliga bilder

Instagram meddelar på sin hemsida att de kommer att börja censurera bilder trots att dessa inte bryter mot deras regler.

Instagram har bestämt sig för att anpassa flödet av bilder i sin funktion Explore och på sidor för specifika hastags till, vad de kallar, sitt globala nätverk. Det innebär att bilder som, även om de inte bryter mot Instagrams regler, kommer att plockas bort från dessa bildflöden. Exakt vad som kommer att falla under bilan och sorteras bort är lite vagt, de visar inga exempel i sin information. Det som nämns är bilder med sexuella anspelningar, våld eller annat innehåll som Instagram anser vara olämpligt.

Passa alla

Instagram motiverar sitt beslut med att även om bilderna inte bryter mot reglerna så kan de uppfattas som olämpliga av användarna i vissa delar av världen. Instagram säger att deras strävan är att vara en tjänst för inspiration och kommunikation över hela världen, som ska passa alla.

De bilder som tas bort från Explore och hashtag-sökningarna kommer fortfarande att visas i ditt flöde om du följer det konto som lagt upp dem.