Fotonyhet

Instagram underlättar för personer med synnedsättning

Instagram är på gång att rulla ut en uppdatering som ska göra plattformen mer tillgängligt för personer med synnedsättning. Detta genom att låta artificiell intelligens analysera och sedan beskriva bilden.

Instagram är på gång att lansera en uppdatering som ska vara den första i en rad av uppdateringar som ska göra Instagram mer tillgängligt för de mes synnedsättning. Det första steget är att använda sig av en teknik som analyserar bilden för att sedan läsa upp en beskrivning av bilden. Den här tekniken finns redan på Facebook, som äger Instagram, och Facebook utvecklade den genom att låta AI analysera Instagrambilder. Det är inte bekräftat att det är samma teknik, men det verkar troligt.

Förutom att få bilden analyserad av AI och sedan beskriven för sig kan även den som lägger upp en bild lägga till en beskrivning som användaren kan få uppläst för sig för att på så sätt ta del av innehållet.