Fotonyhet

Instagram varnar för manipulerade bilder

Instagram inför nu opartiska granskare av de bilder som läggs upp. Detta för att stävja att det sprids missinformation och felaktigheter.

Instagram har i en blogpost presenterat en nyhet på plattformen, en utökad kontroll av bilder som misstänks vara förfalskade eller ha som syfte att sprida felaktig information. Bilder som är manipulerade på ett sådant sätt att de kan anses sprida felaktig och falsk information kommer att blurras och få en varningstext med en länk. Klickar man på länken kommer man att kunna se bilden, men också den utvärdering som granskarna gjort av bilden.

Instagram har valt den här vägen istället för att ta bort bilderna som flaggas för att inte få en debatt om censur (även om den debatten redan äger rum).

Konton som ofta publicerar material som flaggas kommer att tas bort från Instagrams exploresidor och kommer inte att dyka upp i hashtagsökningar, detta för att minska deras spridning. Man kommer även att samverka med Facebook, material som markerats som felaktigt på Facebook kommer att få samma markering i Instagram. Även andra användare kan anmäla material som de anser innehåller felaktig information.

Både Facebook och Instagram har fått mycket kritik för att de inte gör tillräckligt för att stoppa påverkningskampanjer med falska nyheter.Bakgrunden till införandet är att man är orolig för att plattformen ska användas för att påverka valet i USA 2020.