Vetenskap

Kamera gjord med nanoteknik kan fånga osynligt ljus

Forskare från Harvard har skapat en kamera som kan registrera polariserat ljus, som annars är osynligt för våra ögon. Tekniken kan exempelvis användas i självkörande bilar och ansiktsigenkänning.

Nu har forskare vid Harvard School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) lyckats skapa en kamera som kan se det osynliga ljuset. Den kompakta polarisationskameran – bara två centimeter lång – kan nämligen fånga in det polariserade ljuset som vanliga kameror inte kan registrera.

Polariserat ljus är ett karaktärsdrag hos ljus som reflekterats från en yta, vilket gör att dess polarisation ändras. Genom att med nanoteknik bygga upp en så kallad "metayta" som dirigerar om och delar upp ljuset i fyra delar kan forskarnas kamera nu fånga in ljus från ett objekt, och få fyra olika bilder. Ytan interagerar med ljuset på våglängdsskala.

Nu har forskare vid Harvard School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) lyckats skapa en kamera som kan se det osynliga ljuset. Den kompakta polarisationskameran – bara två centimeter lång – kan nämligen fånga in det polariserade ljuset som vanliga kameror inte kan registrera.

Bild av sked som fångat det polariserade – annars osynliga – ljuset på bild.

Polariserat ljus är ett karaktärsdrag hos ljus som reflekterats från en yta, vilket gör att dess polarisation ändras. Genom att med nanoteknik bygga upp en så kallad "metayta" som dirigerar om och delar upp ljuset i fyra delar kan forskarnas kamera nu fånga in ljus från ett objekt, och få fyra olika bilder. Ytan interagerar med ljuset på våglängdsskala.

Fyra bilder tagna av samma objekt, som sedan kan rekonstrueras till en kompositbild som visar fler egenskaper hos ett objekt än genom en bild från synligt ljus.

När bilderna kombineras ger dessa en bild av objektet och kan ge en mer komplett bild av objektet, exempelvis förenkla vid rekonstruering av objekt i 3D, ansiktsigenkänning, bättre djupledsberäkningar, analys av textur och form. Dessa funktioner kan i sin tur användas i teknik hos både satelliter och självkörande bilar, samt implementeras in i existerande system som mobilkameror, där denna funktionalitet redan används.