https://www.kamerabild.se/nyheter/kamera-vervakning-ger-oanv-ndbara-bilder
458246
Nyheter
Nyhet

Kameraövervakning ger oanvändbara bilder

Totalbetyg

Kameraövervakningen har nästan fördubblats sedan 2005. Fast många bilder går inte att använda som bevis eftersom kamerorna sitter fel, är för gamla eller trasiga. Kamerorna kan dessutom göra att vi begränsar oss själva.
  • Publicerad 8 år 2 månader
    2011-04-12 16:46

Kameraövervakning motiveras ofta med att kriminaliteten minskar och ökar säkerheten. Studier har visserligen inte kunnat slå fast att så verkligen är fallet, men kameraövervakningen ökar ändå snabbt som säkerhetsmetod på bland annat skolgårdar, i simhallar och vid torg.

Det är i takt med att kamerorna blir billigare och enklare att montera som allt fler söker tillstånd för kameraövervakning, samtidigt som samhället i dag har en större acceptans för ökad övervakning.

Men trots att antalet kameror ökar verkar teknikkunskaperna inte göra det. I många fall sitter kamerorna fel, är gamla eller trasiga enligt TT. Det var därför som nästan hälften av bilderna som togs 2010 i samband med olika brott i södra och mellersta Skåne inte kunde användas som bevis.

Samtidigt som kameraövervakningen sprider ut sig ökar risken att samhället sluter sig. Integritetsforskare Susanne Wigorts Yngvisseon lyfter fram att rädslan för att avslöjas kan göra att vi lägger restriktioner på oss själva, vad vi säger och hur vi kommunicerar.

Källa.