https://www.kamerabild.se/nyheter/kr-nkande-fotografering-nu-ett-lagbrott
524756
Nyheter
Nyhet

Kränkande fotografering nu ett lagbrott

Totalbetyg

Från och med nu är det ett brott att fotografera någon i hemlighet som befinner sig i sin privata miljö. Straffet blir böter eller fängelse i högst två år. Bra eller dåligt? Hoppa in i debatten du med.

Det omdiskuterade lagförslaget om kränkande fotografering börjar alltså nu att gälla. Det blir alltså ett lagbrott att i hemlighet fotografera någon som befinner sig i sin privata miljö, vilket kan vara en toalett eller omkläddningsrum. Staffet blir böter eller fängelse i högst två år.

I lagtexten framkommer även att det inte räknas som ett brott om en fotografering är försvarlig med tanke på syfte och sammanhang. Det kan till exempel handla om en fotografering som utgör ett journalistiskt nyhetsarbete. För att avgöra om en fotografering är försvarlig ska en helhetsbedömning göras i det enskilda fallet.

Syftet med lagen är att skydda privatpersoners integritet, men lagen har fått kritik från bland annat Journalistförbundet för att vara för långtgående och att den skulle kunna hämma journalistiskt arbete som är tänkt att avslöja missförhållanden.

Läs mer om beslutet på Sveriges riksdags hemsida.

En farhåga bland professionella fotografer är, som det ser ut, egentligen inte den förändring i lagen som skett, utan snarare att gemene man får en felaktig uppfattning om vad lagen egentligen betyder. Därför kan det vara bra att känna till följande regler när du är ute och fotograferar:

- Fotograferingen är brottslig om den sker utan lov och utan den avbildades vetskap, samt när den avbildade befinner sig inomhus i en bostad, på toaletten, i ett omklädningsrum eller i annat privat utrymme.

- Fotograferingen är Inte brottslig om fotografering sker i ett syfte eller omständighet som anses försvarlig, vilket exempelvis kan innefatta journalistiskt arbete.

- Fotograferingen är inte brottslig om fotograferingen genomförs som en del i verksamheten hos en myndighets.

Läs vad vi skrivit tidigare om den nya lagen:

"Fotografers arbete kan bli kriminellt"

Smygfotografering kan ge två års fängelse

Nytt lagförslag som ska hindra kränkande fotografering