https://www.kamerabild.se/nyheter/lag-upphovsr-tt/efter-dr-nardomen-vi-flyger-p-precis-som-vanligt
545468
Lag & Upphovsrätt
Lag & Upphovsrätt

Efter drönardomen: "Vi flyger på precis som vanligt"

Totalbetyg

Få har fått tillstånd för att flyga och fotografera med drönare. Men de flesta fortsätter att flyga ändå, berättar Gustav Gerdes på UAS Sweden i en intervju med SVT.

Högsta förvaltningsdomstolens dom i höstas gjorde det nästintill omöjligt för många att filma med drönare. Regeringen lade därför ut ett nytt lagförslag på remiss, som föreslogs börja gälla från den 1 augusti 2017, där företag och privatpersoner undantas från kravet om att söka tillstånd för kameraövervakning.

SVT Öst berättar i ett inslag som du kan se här ovan att länsstyrelserna i Östergötland och Gotland hittills har gett fem tillstånd, och att ytterligare nio ärenden väntar på att beslutas. Men Gustav Gerdes på UAS Sweden berättar i inslaget att han pratat med många drönarpiloter som säger "vi flyger på som vanligt", och menar att de vågar detta eftersom de inte håller på med kameraövervakning och inte gör något olagligt.

– Om någon skulle bli anmäld för kameraövervakning med drönare, så tror jag knappast att någon åklagare kan ta upp och se chansen att fälla människan, säger Gustav Gerdes.

Många remissinstanser

Remissvar från flera olika organisationer visar att många positiva till lagförslaget, men exempelvis Datainspektionen anser i sitt yttrande att drönartekniken möjliggör en potentiellt mycket integritetskänslig och omfattande kameraövervakning:

– Att helt undanta alla privata drönare från reglerna i kameraövervakningslagen står inte i proportion till integritetsriskerna som det skulle innebära. Därför säger vi nej till förslaget, skriver Datainspektionens jurist Tove Fors i ett pressmeddelande.

Även UAS Sweden är en av de remissinstanser som yttrat sig i frågan inför den kommande tänkta lagändringen, och enligt Gustav Gerdes som läst igenom alla remisser är det ungefär 50 procents chans att förslaget går igenom.

 

Här hittar du våra artiklar i turerna kring drönarfotografering:

Datainspektionen: Inga undantag för drönare (15 feb 2017)

Nytt lagförslag: Kameradrönare är inte övervakning (12 jan 2017)

Regeringen vill ändra lagen för drönare (20 dec 2016)

SVT slutar inte filma med drönare (31 okt 2016)

Kryphål i lagen tillåter drönarfilmning (27 okt 2016)

Råd och regler för drönare – här får du flyga och fotografera (20 juli 2016)

Kammarrätten: Drönare är övervakning (23 dec 2015)

Förvaltningsrätten säger ja till drönare (14 april 2015)

Ännu en länsstyrelse säger nej till drönarfotografering (27 feb 2015)

Länsstyrelsens beslut kan vara slutet för drönarfotografering (21 jan 2015)