Prylnyhet

Leica och Nikon samarbetar med Adobe för säkrare bilder

Nikon, Leica och Adobe har inlett ett samarbete för att implementera teknik för att kunna lagra så kallad CAI-information i bilderna. Det är metadata som inte kan förvanskas och som ska göra att även slutkonsumenten kan kontrollera att bilden är tagen när och där den anges vara tagen.

Under Adobe Max meddelades att Leica och Nikon ska börja samarbeta med Adobe för att delta i CAI (Content Authenticity Initiative). Det innebär att man implementerar teknik för att kunna säkra bildens digitala avtryck. Det vill säga spara data om vad en bild är tagen med för kamera, var och när den är tagen och av vem. I datan kommer även information om bearbetning att sparas. Det går att se som en utökad och mer avancerad version av exifdata, då den kan ändras och tvättas bort. CAI-informationen ska vara krypterad och kan inte ändras.

Tanken är att man ska stärka bilder och fotografers integritet med hjälp av information som inte går att förfalska.

För Leicas del kommer tekniken som krävs för att implementera den här datan att finnas i deras M11 och de första enheterna kommer att börja säljas under nästa år. För Nikons del handlar det om deras toppmodell Z9.