programvara

Lightroom uppdateras med förbättrade funktioner

Även Lighroom Classic får en uppdatering i samband med Adobe MAX, där funktionerna för automatik av markeringar har förbättrats.

Med det nya verktyget Innehållsanpassad borttagning på lagningspanelen går det nu att ta bort oönskade fläckar och objekt i ett foto.

Markera automatiskt personer, objekt och bakgrund

  • Redigera på nya sätt med funktionerna Markera personer, Objekt och Bakgrundsmaskering i maskeringspanelen. Markera snabbt personer i ett foto och redigera specifika delar av kroppen som hår, hud, tänder osv. Du kan också göra exakta justeringar av ett eller flera objekt i ett foto med hjälp av masken.

Övriga förbättringar

  • Gör distinkta justeringar av dina foton med Adaptiv: Porträtt i Lightroom Classic. AI-baserade adaptiva förinställningar hjälper dig att förbättra dina foton med bara ett klick.
  • Importera data snabbare med bärbara enheter på Windows-datorer och visa miniatyrbilder snabbare.
  • Växla enkelt mellan vänster och höger panel i Lightroom Classic. Om du vill byta väljer du Inställningar > Gränssnitt > Byt ut vänster mot höger panelgrupp. När du är klar startar du om Lightroom Classic för att se de utbytta panelerna.
  • Som standard visas den överordnade mappen i Lightroom Classic under import, så att du enklare kan ordna och få åtkomst till foton.
  • Nu kan du avaktivera inställningarna för Gå fram automatiskt under automatisk import.