Fotonyhet

National Geographic erkänner rasism

National Geographic erkänner att de under decennier varit rasistiska i fråga om text, ämnen och fotografier. "Vi är tvungna att äga vår egen historia för att kunna gå bortom den", säger National Geographics chefredaktör Susan Goldberg i en intervju med nyhetsbyrån AP.

Det började med att National Geographics aprilnummer skulle ha temat ”race”. I samband med det bestämde Susan Goldberg, chefredaktör på National Geographic, att de borde ta en titt på sin egen historia. Det ledde till att de anlitade John Edwin Mason, professor specialiserad i fotohistoria och Afrikas historia vid University of Virginia, som skulle gå igenom deras arkiv och göra en utvärdering.

Rasistiska klichéer

I korta drag kom han fram till att fram till 70-talet hade afroamerikaner ett väldigt begränsat utrymme i tidningen. Och när de gavs utrymme handlade det bara om dem som arbetskraft. Samtidig beskrevs ”infödingar” på andra platser som exotiska och glada jägare. Medan de i USA likt dåtidens norm i USA helt utestängdes. Inte sällan porträtterades kvinnor från ursprungsbefolkningar lättklätt och på ett exotiskt sätt, ett helt annat sätt än hur amerikanska kvinnor någonsin skulle visas upp. Någonting som spädde på den stereotypa bilden av rasistiska klichéer som fanns inom västerländsk popkultur. National Geographic gjorde väldigt lite för att ändra den bilden. Susan Goldberg skriver "låt oss möta dagens skamliga användning av rasism som en politisk strategi och bevisa att vi är bättre än så."

Beskrevs som vildar

Chefredakören Susan Goldberg lyfter även fram i senaste numret av National Geographic, en artikel som de publicerades 1916 där tidningen beskrev Aboriginer i Australien som vildar vilka rankades som de ointelligentaste av alla människor.

National Geographic har kommit ut månadsvis sedan 1888 och når ut till 30 miljoner människor världen över. Susan Goldberg är magasinets första kvinnliga chefredaktör.