Prylnyhet

Nikon byter ut batterier gratis

Det har framkommit att en tidigare sorts batterier inte ger fullt antal bilder tillsammans med Nikons nya systemkamera D500. För att ge alla som använder kameran möjlighet att få full kapacitet byter Nikon nu ut batterierna gratis.

Nikon ändrade urladdningsegenskaperna i batteriet EN-EL15 2013 och batterierna från innan den ändringen har visat sig fungera dåligt med den nya D500. Med den äldre typen av batterier får man inte ut det antal bilder som Cipamätningen anger.

Batteriet som kommer med kameran skall vara av den nyare sorten men um du har äldre batterier, eller har köpt extra batterier separat som används tillsammans med din nya D500 kan du nu få dessa utbytta.

De äldre batterierna är märkta med Li-ion01, de nyare har märkningen Li-ion20, de senare skall alltså inte bytas ut.

Nikon meddelar också att det inte är farligt att använda de äldre batterierna, men man kommer inte att få ut det utlovade antalet bilder på en laddning.

Läs mer om hur du ska gå till väga här.