programvara

Nikon Z6 II & Z7 II får ny firmware med förbättrad visning

Version 1.60 för de två kamerorna ger flera förbättringar för både visningslägen och liveview.

Nikon uppdaterar sin firmware för Nikon Z6 II och Z7 II till version 1.60, med flera förbättringar:

Vid fotografering i svagt ljus ges nu valet "varma färger", vilket ger möjligheten att visa allt på skärmen eller sökaren i röd färg (alternativ 1) eller endast inställningsinformation (alternativ 2). Funktionen finns redan hos Nikon Z9 och används flitigt av astrofotografer för att bibehålla mörkerseendet.

Bilramsvisningen har uppdaterats för att kunna visa en vit ram som markerar ramen för det område som filmas. För liveviewläget finns även möjlighet att justera förstoringsgrad under uppspelning och liveläge för video.

En visningsinställning kan nu justeras för att välja om inställningarna ska vara densamam om en blixt är ansluten eller ej. Detta gör att man kan justera exponering av bakgrund och andra objekt som inte påverkas av blixtens ljus.

Informationsvisningen i filminspelningsläget förbättras, bland annat genom en röd inspelningsindikator vid inspelning.

Uppdateringarna finns tillgängliga nu hos Nikon.