Nyhet

Nu kan din gata få fotoförbud

En ny lag ska göra det möjligt att din gata kan få fotoförbud – om tillräckligt många i området vill det.

Just nu behandlas ett nytt lagförslag av riksdagen som ska ge grannar möjlighet att gå ihop för att skapa fotoförbud på sin gata. Anledningen är att gatufotografering nu blivit så pass utbredd att det börjar bli ett problem för de boende, främst i storstadsregionerna.

Om minst hälften av alla grannar på gatan vill ha ett fotograferingsförbud ska enligt förslaget detta beviljas, om grannarna själva bekostar skyltningen vid gatans in- och utfarter.

I förslaget nämns även att den boende som upptäcker en fotograf får omhänderta fotografens utrustning, som då faller i den boendes ägo, tillsammans med alla bilder på minneskortet.

Här kan du läsa mer om detaljerna kring det nya lagförslaget.