Fotografer

Nu kan du ansöka om gesällbrev i fotografi

Fotografer kan nu få bevis på sin yrkesskicklighet i form av ett gesällbrev i fotografi.

Att få ett gesällbrev är ett bevis på att man uppnåt en viss nivå av yrkesskicklighet. Senast fotografer fick ut gesällbrev i Sverige var på 80-talet men nu i höst har fem fotografer fått ta emot gesällbrev i fotografi.

För att få ansöka om gesällbrev i fotografi ska du ha varit yrkesverksam i tre år (två av dem får vara utbildning). Prövningen består av ett skriftligt prov, arbetsprover och en presentation av arbetsproverna. Ett gesällbrev är ett personligt intyg och kan inte återkallas, mästarbrev kan dock återkallas om de yrkesetiska riktlinjerna inte följs.

Gesällbrevsansökningarna prövas av Fotografernas Yrkesnämnd som består av representanter från Svenska fotografers förbund och Svenska porträttfotografers förbund.

Kostnaden för gesällbrevet är 2000 kronor om du är medlem i SFF eller 4000 kronor om du inte är medlem i SFF. Det sker två bedömningar per år och deadline för nästa är den 15:e januari. Vill du ansöka gör du det här.