programvara

Ny firmware till Nikon D800 & D800E

Nikon uppdaterar nu firmwaren till v1.10 på Nikon D800 och D800E. Uppdateringen innebär utökat stöd för tillbehör och buggfixar.

Den kanske största förbättringen med nya firmwaren version 1.10 är den välkända buggen när minneskortets åtkomstlampa lyst längre än vanligt vid fotografering, och man fick vänta på att kameran var redo för användning igen.

På Nikons webbplats kan du ladda hem uppdateringen för Nikon D800 och Nikon D800E.

Hela listan med uppdateringar:

 • Anpassad inställning f13 har ändrats till Tilldela filminspelningsknapp.
 • Med Anpassad inställning f13 ändrad till Tilldela filminspelningsknapp är Tilldela MB-D12 AF-ON nu Anpassad inställning f14.
 • Anpassad inställning f15: Tilldela Fn-knapp på fjärrk. har lagts till.
 • Följande funktioner har lagts till eller ändrat namn när D800-kameran används med kommunikationsenhet UT-1 som kör firmwareversion 2.0. A: alternativet Nätverk (UT-1) har lagts till, Trådlös sändare har ändrat namn till Trådlös sändare (WT-4) på inställningsmenyn.
 • Stöd för den uppdaterade firmwareversionen för kommunikationsenhet UT-1 har lagts till.
 • Stöd för CompactFlash-minneskort med en kapacitet över 128 GB har lagts till.
 • När Endast AF-ON valdes för Anpassad inställning a4 (AF-aktivering) och AF-ON-knappen trycktes ner för att aktivera autofokus under fotografering med sökaren är fokus fortfarande låst även efter att användaren har tagit bort fingret från knappen, och slutaren kunde utlösas när som helst.Specifikationerna har dock modifierats så att slutaren inte kan utlösas under följande förhållanden om kameran inte kan fokusera. - Autofokusläget är inställt på AF-S (enpunkts servo-AF) - AF-områdesläget är inställt på Enpunkts-AF - Anpassad inställning a2 (Välj AF-S-prioritet) är inställt på Fokus
 • När värdena för objektiven 12 och 18 sparades med AF-finjustering > Sparat värde på inställningsmenyn visades endast vissa av objektiven vars värden hade sparats under Lista sparade värden.Detta problem har åtgärdats.
 • När omkopplaren för livevisning ställdes in på fotografering med livevisning med Anpassad inställning g4 (Tilldela avtryckare) inställd på Spela in filmer kunde ett värde för manuellt förinställd vitbalans inte mätas.Detta problem har åtgärdats.
 • När den inbyggda blixten var inställd på Kommandoläge utlöstes ibland inte trådlösa Speedlightblixtar.Detta problem har åtgärdats.
 • I vissa sällsynta fall lyste minneskortets åtkomstlampa längre än vanligt, och det tog ett tag innan några funktioner kunde användas.Detta problem har åtgärdats.