Fotonyhet

Ny forskning: Amatörbilder tar inte över i svensk dagspress

Antalet bilder fotograferade av amatörer lyser med sin frånvaro i svensk dagspress. Det visar ny forskning.

Att det skulle ha blivit fler amatörbilder i den dagliga nyhetsrapporteringen stämmer inte. Det visar ny forskning som även slår hål på en del andra myter kring bildens dominans i svensk dagspress.

Med analyser av över 17 000 publicerade bilder i svensk dagspress, kan ny forskning visa att amatörbilder inte förekommer så ofta.

– Det har länge förutspåtts att bilder tagna av allmänheten ska bli mer framträdande i journalistiken. Men i de undersökta tidningarna lyser dessa bilder med sin nästan totala frånvaro. Det tyder på att de har en marginell betydelse i det allmänna nyhetsflödet, även om de kan ha ett stort genomslag i enskilda nyhetshändelser, säger Maria Nilsson som är en av forskarna bakom rapporten ”Säger en bild mer än tusen ord?”.

Fler små bilder

I forskningen har fyra tidningars pappersupplagor undersökts mellan åren 1995 och 2013: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Helsingborgs Dagblad och Aftonbladet.

Resultaten visar också att antalet bilder per dag nästan har fördubblats i tre av tidningarna. Det är framför allt de riktigt små och ofta hårt beskurna bilderna, som liknar passbilder i storlek, som står för den största ökningen.

Men under den här perioden har även de redaktionella sidorna blivit fler och morgontidningarna har även gått från broadsheet till tabloidformat. Det betyder att bilderna inte nödvändigtvis tar större plats än tidigare. Exempelvis visar resultaten att antalet bilder per redaktionell sida minskat i två av tidningarna.

Den mest visuella tidningen i studien är Aftonbladet, där antalet bilder har ökat kraftigt.Forskarna fann även genomgående få ögonblicksbilder och en stor andel porträtt i de undersökta papperstidningarna, ett tecken på att händelsenyheter främst finns i den digitala upplagan.

Rapporten ”En bild säger mer än tusen ord?” ingår i ”Nyhetsbilden i förändring: En studie om bildjournalistikens utveckling och förutsättningar 1995–2015”, ett forskningsprojekt som pågår 2013–2016 under ledning av Maria Nilsson, Ph. D., forskare knuten till DEMICOM och lektor vid Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Projektet finansieras av Ann-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för Medieforskning.

Här hittar du rapporten ”En bild säger mer än tusen ord?”.