programvara

Nya funktioner till Nikons Z-familj

Nikon uppdaterar mjukvaran i alla sina spegellösa systemkameror, mestadels inriktade på autofokusen med bland annat nya funktioner och förbättringar av befintliga.

Den nya mjukvaran till Z7 och Z6, som nu nått upp till version 3.0, gör nu att kamerorna inte bara kan hitta ansikten och ögon på människor utan nu också hundar och katter. Är det flera djur i bilden kan du välja vilket ansikte autofokusen ska välja med hjälp av pekskärmen eller multiväljaren. Den här funktionen fungerar även vid videoinspelning.

Nikon har även förändrat den motivföljande autofokusen så att den ska fungera mer som 3D-följning i deras dslr-kameror. När du håller ner avtryckaren halvvägs eller håller ner af-on-knappen så följer fokuspunkten det valda motivet. När du släpper knappen återgår fokuseringen till den tidigare valda fokuspunkten. Ett speciellt kommando kan också tilldelas för att gå från automatiskt af-område till motivföljning.

Z6 och Z7 bli nu också kompatibla med CFexpresskort från Prograde och Lexar.

AF-F för Z50

Även Nikon Z50 får en uppdatering av mjukvaran (version 1.10). Denna påverkar en specifik detalj, nämligen fokusläget när man filmar i självporträttsläge. Tidigare var kameran då låst i af-s, vilket nu ändras till af-f. Den här ändringen gör att det är lättare att hålla skärpan på ansiktet när man filmar i självporträttsläget.