Bransch

Oklart regelverk kring drönarfoto vid polisavspärrning

I dagsläget är reglerna för fotografering från luften vid brott, olycka eller brand oklara, menar BLF, som kontaktat berörda myndigheter för att reda ut vad som gäller för bildjournalister som använder drönare.

Bildleverantörernas Förening, BLF, har fått in frågor om hur regelverket ser ut gällande fotografering från luften vid polisavspärrningar. Anledningen är att det råder en osäkerhet om vad som gäller för exempelvis en nyhetsfotograf som arbetar med drönare och inte kan eller får fotografera med hänsyn till avspärrningen på marken.

"Men det är högst osäkert om polisen har rätt att förhindra dokumentation från luften då det inte är Polismyndigheten utan Transportstyrelsen som äger frågan om restriktioner i luftrummet", skriverBjörn Bergman och Putte Salminen, verksamhetsledare,på BLF:s hemsida.

Enligt BLF finns i dag ingen restriktion som polisen kan hänvisa till för att hindra fotografering eller filmning med drönare över ett område som är avspärrat.

"Polisen måste komma med en begäran till Transportstyrelsen som sedan meddelar ett beslut som ska utannonseras med datum, område och flyghöjd till drönarfotografer via NOTAM från Luftfartsverket."

NOTAM står för “Notice To Airmen”, det vill säga meddelande till flygare på svenska, ochen tjänst som löpande publicerar viktig information i syfte att uppmärksamma piloter pårisker som kan påverka flygsäkerheten längs en rutt eller på en plats. NOTAM är till för allatyper av piloter och är ett måste även för drönarpiloter i den öppna kategorin.

För att få svar på frågan har BLF nu kontaktat berörda myndigheter för att få besken om vad som gäller för bildjournalister och fotografer som fotograferar från luften med drönare.

Ett nytt regelverk för drönare och oilka drönarklasser är också på väg. Reglerna var tänkt att gälla från 1 juli 2020 men har skjutits fram till att börja gälla från och med 1 januari 2021. De nya reglerna innebär bland annat krav på registrering och drönarkort.