Fotografer

Oscar Muñoz vinner 2018 års Hasselbladspris

Fotografier av Oscar Muñoz

Hasselbladsstiftelsen har utsett den colombianske konstnären Oscar Muñoz som 2018 års mottagare av Hasselbladspriset.Oscar Muñoz är en av Latinamerikas mest betydelsefulla konstnärer.

Muñoz är känd för sin användning av förgängliga och okonventionella material i undersökningar av den fotografiska bilden och reflektioner över minnet och dödligheten. Han kommer den 8 oktober 2018 få ta emot Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi och vinstsumman på en miljon kronor, vid prisutdelningen i Göteborg. Dagen efterkommer en utställning med Oscar Muñoz verk öppna på Hasselblad Center och en ny bok om konstnären ges ut av Verlag der Buchhandlung Walther König.Muñoz bor i den Colombianska staden Cali där han sedan 2005 driverOscar Muñoz Lugar a dudas (rum för tvivel), ett kulturcentrum och residensprogram för konstnärer i Cali.

Juryns motivering lyder:

"Tidens gång, historiens vändningar och upplösningen av bilden utgör kärnan i Oscar Muñoz arbeten som ifrågasätter det fotografiska mediets tillförlitlighet. Hans skulpturala installationer förenar fotografins och den rörliga bildens ljuskänsliga egenskaper med element som vatten, kol, teckningar och projektioner. Med stor skarpsynthet skapar han experimentella arbeten som belyser bildens förgänglighet och dess förändring i tid och rum. Oscar Muñoz verk präglas av ett eteriskt uttryck och erbjuder en metafor för människans varande."