Fotografer

Peter Hanneberg är årets naturfotograf

Foto: Peter Hanneberg
Foto: Peter Hanneberg
Foto: Peter Hanneberg

Naturvårdsverket har nu delgivit vem som får utmärkelsen årets naturfotograf. I år hamnar den i händerna på en journalist och fotograf som arbetat med att både avslöja problem och missförhållanden, men också med att visa upp det fina vi har kvar.

Peter Hanneberg

För 29:e året i rad har Naturvårdsverket valt ut årets naturfotograf och i år går priset till Peter Hanneberg. Han har under 40 års tid arbetat som författare, journalist, fotograf och biolog. Ett tiotal böcker ligger bakom honom och han har tidigare tagit emot WWF:s pandapris tre gånger och fått Sveriges ingenjörers miljöpris för journalister. Han är också invald ledamot i WWF:s förtroenderåd.

– Under alla år som natur- och miljöinriktad journalist har fotografin varit med som en viktig parallell profession som ofta förstärkt det skrivna ordet och dess naturvårdsbudskap. Att Naturvårds­verket nu finner mig värdig deras prestigefyllda utmärkelse, är ett erkännande från rikets främsta miljöinstans som ökar min yrkesstolthet, säger pristagaren Peter Hanneberg.

Hannebergs arbete har fokuserat kring miljöfrågor, både kring att belysa missförhållanden, bland annat i olika frågor om utsläpp eller exploatering av känsliga miljöer. Men också genom att göra reseskildringar i miljöer värda att bevara. Förutom att ha gett ut egna böcker har han frilansat för DN och blivit publicerad i National Geographic.

Skickligt och tongivande

Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, motiverar Peters pris med följande kommentar:

– Peter Hanneberg får stipendiet för att han med naturfotot som redskap under mer än 40 år skickligt och tongivande har arbetat för att öka kännedomen om och känslan för naturen och miljön i Sverige och i världen. Han har med sina naturtroget berättande bilder och egna texter starkt bidragit till att hävda naturvårdens intressen och skyddet av värdefull natur, senast med boken Öar.