Fotonyhet

Photokina breddar och blir årligt evenemang

Ingången till mässhallen på Photokina.

Världens största fotomässa, Photokina i Köln, kommer att lägga om sitt upplägg och bredda sitt utbud. För att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen kommer mässan nu att äga rum varje år från 2018 och dessutom ligga på våren istället för som nu på hösten.

Den stora fotomässan i Köln, Photokina, har bestämt sig för att förnya sig. Istället för att, som nu, återkomma vartannat år kommer den nu att bli ett årligt event. De har dessutom bestämt sig för att, från och med 2019, flytta från de klassiska datumen i september till maj.

De har också bestämt sig för att bredda sitt utbud. Nu är det inte bara foto som kommer att visas upp på mässan utan även VR och förstärkt verklighet, men också lösningar för det smarta hemmet, sociala medier och molnbaserad teknik. Från mässans håll menar man att fotografi nu har blivit så integrerat i dessa delar av vardagen att det är naturligt att ta in dem på mässan.

Mässan i september 2018 kommer dessutom att vara i fyra dagar istället för sex dagar som det varit tidigare (26-29 september). Från 2019 kommer den alltså även att flyttas till maj.

Fotomässan i Stockholm har ju även den beslutat sig för att flytta till våren med start 2018.