Bransch

Pressvästar föreslås för att skydda journalister mot felaktiga gripanden

Ett seminarium under Almedalsveckan hölls för att diskutera polisens roll i förhållande till journalister. Något som diskuterats vid ett flertal tillfällen under de senare åren då journalister gripits eller hindrats i sitt arbete. Bland annat föreslog rikspolischefen att pressvästarna skulle tas i bruk igen i större skala.

På ett seminarium i Almedalen under förra veckan diskuterade företrädare för journalister och fotografer med rikspolischefen Anders Thornberg under temat "Polisens roll för att vänta journalistiken i en demokrati". Utgångspunkten var bland annat ett flertal tillfällen då journalister antingen hindrats i sitt arbete eller blivit felaktigt gripna av polis.

– Det är en oroande utveckling, att journalister inte kan jobba ofredat och att polisen hindrar journalister från att jobba, sa Ulrika Hyllert, Ordförande för journalistförbundet rapporterar tidningen Journalisten.

Rikspolischefen hade flera förslag för att förbättra situationen för både poliser och journalister. Dels efterfrågades en större förståelse och insikt mellan de två yrkesgrupperna i fråga om hur den andre arbetar för att förtydliga hur man kan arbeta sida vid sida utan problem. Bland annat att man redan under utbildningarna av både journalister och fotografer skulle ha utbyten de två utbildningarna emellan.

Thornberg meddelade också att han välkomnade kritiken och de olika synpunkter som framställdes, men att han inte kunde diskutera enskilda fall, men att de givetvis ska rätta sig efter vad JO säger (flera av de gripanden och beslagtagningar av utrustning och annat som gjorts av polisen har anmälts till JO och JK).

Thornberg poängterade också att det är viktigt att poliser ska kunna identifiera journalister och att journalister gör sin del i att berätta för polisen vilka de är och vad de gör. Ett förslag från rikspolischefen var att de pressvästar som var vanligare förr, skulle tas i bruk igen. Något som företrädarna för branschorganisationerna var tveksamma till. Detta eftersom västarna i vissa fall, särskilt under högerextrema demonstrationer och aktioner förvandlar journalister till måltavlor.