Program
https://www.kamerabild.se/nyheter/program/ny-teknik-fril-gger-dina-bilder-automatiskt
programvara

Ny teknik frilägger dina bilder automatiskt

Ett danskt företag har tagit fram en teknik som frilägger dina bilder automatiskt via nätet.
544466

Tekniken grundar sig i en matematisk analys av bilder och med hjälp av att flera hundra tusen frilagda bilder analyserats av maskineriet bakom tekniken. Den har då "lärt" sig hur kanterna på en korrekt frilagd bild ska se ut och kan därför applicera det på andra bilder. 

Eftersom arbetet görs helt automatiskt kan kostnaderna skäras ner kraftigt. Företaget CloudCutout menar att även motiv som i vanlgia fall anses vara knepiga, som bilder med mycket hår mot en bakgrund eller liknande, ska kunna friläggas på ett bra sätt. 

Algoritmen kan frilägga bilder som fotograferats mot antingen green screen, vit eller svart bakgrund. 

Läs mer 

 

Taggar