Bransch

Projektet "Coronabildsverige" ska sätta fotografer i arbete

Bildleverantörernas Förening och Journalistförbundet lanserar tillsammans ett förslag för att sätta landets yrkesverksamma fotografer i arbete, genom att dokumentera coronakrisen i bild.

Projektet "Coronabildsverige" är ett förslag till projekt som de tvåbranschorganisationerna Bildleverantörernas Förening (BLF) och Journalistförbundet (SJF) nu lämnat tillArbetsmarknads- och Kulturdepartementet. Tanken är att frilansande och yrkesverksamma fotografer i landet ska få arbete genom projektet, samtidigt som staten uppfyller sin informationsplikt för kommande generationer.

På så vis skulle fotografer som drabbats hårt av coronakrisen kunna arbeta i stället för att vara beroende av bidrag, samtidigt som samhällsnyttan är stor för att dokumentera den tid vi nu lever i, och låta bilderna bli en del av det kommande kulturarvet.

Så här beskrivs förslaget som lämnats in:

"Låt yrkesfotograferna fritt dokumentera det som nu sker till följd av coronaviruset iett statligt finansierat beredskapsprojekt, Coronabildsverige. Detta kan ske genom stillbildoch rörlig bild. Samtliga bilder märks med projektkod, Swecor och lagras hos antingen enbildbyrå, annat kommersiellt arkiv eller på fotografs egen hemsida. Det här blir ett sätt att låtafotograferna arbeta istället för att vänta på bidrag samtidigt som staten får tillbaka cirka 40procent i skatt."

Coronakrisen i fotobranschen

Bilder för redaktionella sammanhang och forskning

Förslaget tar även upp användningen av bilderna, och förklarar att de bilder och filmer som produceras sedan fritt får användas iredaktionella sammanhang av medlemmar i Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, TV4 och SVT, under projektets tid.Bilder ska även sparas av Kungliga biblioteket för forskningsändamål.

Som ersättning erhåller fotografen 500 kronor per bild plus moms av Bildupphovsrätt (BUS) som administrerar och hanterar ersättningen. Enligt förslaget måste en yrkesverksam fotograf registrera minst tio bilder per kalendermånad. För rörligt gäller samma regler med tio sekunder som kortaste längt på inslaget.

Projektet föreslås genomförs mellan 6 april till 31 augusti 2020. Bilder tagna tidigare under året registreras i efterhand.

Alla yrkesverksamma fotografer med företag ska kunna anmäla sig till projektet enligt förslaget. Företagetbehöver inte vara ansluten till en branschorganisation. Anställda fotografer kan vara medom deras arbetsgivare medger det. Max 1000 deltagare kan vara med i projektet enligt förslaget.

Mer information om förslaget och projektet finns på BLF:s hemsida.