Vetenskap

Sammanflätade ljuspartiklar har nu fångats på bild

Fenomenet "kvantsammanflätning" har nu fångats på bild för första gången.

Fenomenet »kvantsammanflätning« är ungefär så komplicerat som det låter. Detta kvantfysikaliska fenomen innebär att partiklar kan vara sammanflätande på en kvantmekanisk nivå – något som gör att om två partiklar är sammanflätade och den ena på något vis ändras, så kommer även den andra sammanhörande artikeln att ändras – oavsett hur långt avstånd det är mellan de två. Kunskapen kring detta används både för kvantdatorer och kvantkryptering.

Men trots att det låter omöjligt så har nu forskare lyckats fotografera två kvantsammanflätade ljuspartiklar, alltså fotoner. Bilden kunde skapas genom att forskarna skickade ut en ström av sammanflätade fotonpar på ett kristallmaterial som ändrade fotonernas egenskaper när ljuset passerade genom den. Bilden fångades sedan av en avancerad kamera.

Fler artiklar inom fotografering och vetenskap hittar du på kamerabild.se/vetenskap.