Prylnyhet

Satos och Pulso L – ny blixtgeneration från Broncolor

Med större möjligheter till individuell justering ska de nya aggregaten och blixthuvudena från Broncolor ge fotografen ännu större kreativ frihet än tidigare.

Schweizarna på Broncolor har lanserat en ny generation blixthuvuden och aggregat. Det nya aggregatet heter Satos och kommer i två olika styrkor, 1600Ws och 3200Ws. Aggregaten kan drivas av antingen batterier i form av fyra insticksmoduler (två stycken på 1600Ws-modellen), eller via elnätet. Broncolor menar dock att man bör ha i minst en batterimodul även om man kör via elnätet eftersom den fungerar som en buffert och jämnar ut flödet om man använder ett elnät som är instabilt. Dessutom ger det snabbare laddning mellan blixtarna. Varje batterienhet ska ge ungefär 120 blixtar (det dubbla för 1600Ws).

Kontrollen och styrningen av blixtarna kan ske på fyra olika sätt. Antingen via fysiska knappar på aggregatet, via pekskärmen, via appen eller om man använder sig av Broncolors API som kan bakas in i en egen mjukvara. Det finns således möjligheter att kontrollera blixtarna på det sätt som du finner lämpligt eller är van vid.

Aggregaten har uttag för tre olika blixthuvuden och även tidigare har man kunnat styra styrkan individuellt mellan de olika kanalerna men nu utökas den individuella anpassningen. Du kan nu justera styrka, temperatur, led-ljuset (med grön/magentajustering) samt HSS. Men också mer specialfunktioner som alternerande, fördröjning och sekvensutlösning. Broncolor beskriver det som att du nu har full kreativ kontroll över dina blixtar.

Satos har också, enligt Broncolor, mycket hög noggrannhet när det gäller färgtemperatur och styrka. Den ska ladda om på 2,4 sekunder och kan justeras i elva bländarsteg (tio för 1600Ws-modellen).

Nytt huvud

Broncolor lanserar också ett nytt blixthuvud som kallas Pulsa L, detta kommer också i en 1600Ws-version och en för 3200Ws. Utöver ett blixtrör har huvudet en led med 90W används som inställningsljus, men som också fungerar som videobelysning. Videoljuset kan justeras från 2800K till 6500K i intervaller om 50K. Den har ett CRI på 97+. Alla inställningar ska gå att göra direkt på huvudet och synkas då med aggregatet.

Priserna för aggregaten är 297500 kronor för 3200Ws och 207125 kronor för 1600Ws. Blixthuvudena kostar 38744 kronor för 1600Ws och 43000 kronor för 3200Ws.