uTställning

Se utställningen Övergivna platser på Köpings museum

Fotografen och urbexaren Sara Starkström har rest från Malmberget till Malmö för att fokumentera det förfallna i bild till sin utställning.

Sara Starkström ställer ut sina urbex-foton på Köpings museum under sommaren. För de som inte är bekant med uttrycket så innebär urbex, förkortningen för "urban exploration", utforskningen kring övergivna och förfallna platser i urbana miljöer.

Sara Starkström har rest från Malmberget till Malmö och jorden runt för att dokumentera det förgångna, förfallna och förkastade, platser som glömts bort och som förfaller i naturen. 

"Det är som ett levande museum att upptäcka en plats som de flesta glömt bort. Ofta finns det någon som fortfarande bryr sig om och kan berätta mycket om platsen, någon som levt eller verkat där när samhället såg annorlunda ut", förklarar Sara gällande vad det är som fascinerar oss med ruckel, skrot och övergivna miljöer.

Sara Starkström.

Vernissage för "Övergivna platser – De hemliga platserna som lämnats åt sitt öde" är lördag 8 juni 13.00–16.00 på Köpings museum, Köping. Utställningen pågår till 4 augusti 2024.