Fotografer

SFF presenterar förslag för att öka tryggheten hos frilansare

Att arbetslivet kan vara kärvt för frilansande fotografer har nog inte undgått speciellt många. Men Svenska fotografers förbund har nu presenterat ett förslag som ska göra att det blir enklare för frilansande fotografer och konstnärer att ta del av de trygghetsnät som finns i form av a-kassa, sjukersättning och pension.

SFF har tillsammans med Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare presenterat ett förslag på förändringar vad gäller sgi, alltså sjukpeningsgrundnade inkomst.

En frilansares ekonomi kan vara väldigt ojämn från månad till månad. Det gör att det är svårt, att med dagens system, beräkna en rättvis nivå på sgi. Sen kan även frilansare ha inkomster som i dagsläget inte är sjukpenningsgrundnade. Bland annat olika stipendier, som är vanligt förekommande bland konstnärer och andra med kreativa yrken.De vill också attt den sgi-grundande inkomsten ska beräknas på hela det belopp som tas emot för det konstnärliga arbetet. Innan omkostnaderna för arbetet dragits av.

I förslaget finns också en punkt som behandlar hur man bör hantera de som har ett annat arbete brevid sitt kreativa arbete. Som reglerna ser ut nu, måste någon som blir av med sin anställning även lägga ned sin enskilda firma för att kunna få A-kassa. SFF och de övriga organisationerna menar att det är förödande för det kreativa arbetet i ett läge där det skulle kunna vara möjligt för utövaren att lägga mer tid på sitt kreativa arbete och därmed ha det som huvudsaklig inkomstkälla.

Läs mer om SFF's förslag här.