Bransch

SFF startar en krisfond för fotografer

Svenska fotografers förbund har beslutat att starta en krisfond för att kunna hjälpa fotografer som drabbats av ekonomiska förluster på grund av den rådande samhällssituationen.

Många fotografer har fått se sin ekonomiska matta ryckas undan på grund av de olika restriktioner och nedstängningar som skett i samhället den sista tiden. För att kunna erbjuda en liten tröst i form av ett ekonomiskt stöd har Svenska fotografers förbund beslutat att starta en krisfond där drabbade fotografer ska kunna söka stöd.

SFF meddelar att de redan lämnat förslag till regeringen om att de bör vidta åtgärder för att stödja branschen då många fotografer lätt hamnar utanför de vanliga trygghetssystemen som finns i form av socialförsäkringar och a-kassa.

Du kan söka stöd om du är verksam inom det fotografiska fältet och har fått uppdrag inställda. Hur mycket pengar som går att få beror på hur mycket SFF lyckas samla in. De meddelar att de ska göra sitt bästa men att stödet i första hand ska ses som symboliskt och ska i första hand gå till dem vars situation är mest akut.

Beslut om vem som får stöd kommer att fattas av krisfondens kommitté som består av SFFs ordförande Paulina Holmgren och tre styrelseledamöter från SFFs styrelse samt Annika Thörn Legzdins, ordförande i Fotoförfattarnas styrelse.

För den som vill skänka pengar till fonden kan man göra det via Swish. Mer information finns på SFFs hemsida.

Är du berättigad till stöd kan du ansöka om det här.