Prylnyhet

Sigma kan påverkas av halvledarbristen under året

I en tweet till en brittisk kund meddelar Sigmas VD att de inte har kunnat producera i tillräckligt hög takt i slutet av året och att deras produktion kan komma att påverkas av halvledarbristen under det kommande året.

Komponentbristen har väl inte simmat förbi någon utan att märkas. Både Sony och Nikon har haft problem med att producera kameror i den takt som de önskat. Sony har pausat flera av sina produkter och meddelat att en del av de äldre modellerna har lagts ner.

Nu har Sigmas VD bekräftat att de också haft problem att tillverka tillräckligt många objektiv under det fjärde kvartalet. Informationen kom i form av en tweet som var ett svar på en brittisk kund som undrade varför han inte hittat några av de objektiv han letat efter i butiker under en längre tid.

I sitt svar berättade Sigmas VD Kazuto Yamaki att de har haft full fart i produktionsleden men ändå inte lyckats fylla alla ordrar under det fjärde kvartalet 2021. Med andra ord verkar det som om det är orderingången som är högre än vad de kan producera trots fullt produktionstempo. Han skriver också att komponentbristen kan komma att påverka produktionen under 2022.

Han ger ingen mer specifik information om vilka typer av produkter som kan komma att försenas, men frågan gäller objektiv så vi kanske kan anta att det är det han åsyftar. Vilka modeller som kan komma att bli svåra att få tag i återstår att se.

Det verkar som om halvledarbristen kommer att fortsätta under 2022, olika tillverkare och analytiker har kommit med olika prognoser där vissa menar att bristen kommer att vara över under 2022 och andra menar att den kommer att pågå i flera år framöver.