Fotonyhet

Skärmproblem hos datorer med Apples nya M1-processor

Problemen gäller bland annat färgprofiler och färgformat och kan påverka alla externa bildskärmar som kopplas in till nya MacBook Pro/Air med Apples nya chip M1.

Apple har fått stor kritik från fotografer för att inte tydligt nog påpekat att deras senaste MacBook Pro och MacBook Air med Apples nya M1-chip, "Apple Silicon", endast stödjer inkoppling av en extern skärm.Som exempel nämns även många äldre MacBook Pro som utan problem kan ha två externa bildskärmar inklusive den inbyggda, aktiva – något som många fotografer använder sig av vid bildredigering.

Men problemen slutar inte där. Några veckor efter det problemfyllda släppet av operativsystemet MacOS Big Sur meddelar nu den japanska skärmtillverkaren EIZO om fler problem än så, med de nya M1-datorerna och Apples nya operativsystem macOS Big Sur. Tillverkaren tar upp ytterligare tre problem som enligt EIZO påverkar alla inkopplade externa bildskärmar som kopplas in, inte bara EIZO:s egna:

Färgformat:

Bildsignalen från Mac-datorer ändras till YUV Limited Range (begränsat färgomfång), något som kan ge upphov till så kallad bandning i mjuka färgövergångar. Problemen uppstår när man använder USB typ C, HDMI eller DisplayPort-kabel på datorer med M1-chip. Även Intel-baserade Mac-datorer påverkas när HDMI används tillsammans med MacOS Big Sur.

Färgprofil:

Färgprofilen som skapas av macOS Big Sur kan bli inkonsekvent med den använda externa skärmen (exempelvis gamut/gamma), men kan åtgärdas på vissa av EIZO:s ColorEdge-skärmar som har möjlighet att ändra signalformat till annat än YUV när USB typ C eller DisplayPort används, samt samma sak plus att ändra från Video till PC när HDMI används.

Bildskärm i porträttläge:

Skärmupplösningen på extern skärm minskas när 90- eller 270-graders rotation används i MacOS inställningar. Rätt upplösning finns att välja när valen "skalad" väljs samtidigt som Alt-knappen hålls inne.

Color Navigator

Kamera Bild har tidigare skrivit om problem med viss programvara i samband med släppet av nya MacOS Big Sur. Den senaste informationen från EIZO visar att Color Navigator ännu inte är kompatibelt med datorer med Apples nya M1-chip.

För Intel-baserade Mac-datorer fungerar Color Navigator med MacOS Big Sur och programversion 7.1.2.

MacOS Big Sur Apple Silicon

Problemen med nya MacOS Big Sur har inte varit små. Direkt efter släppet av det nya operativsystemet kom rapporter om att äldre MacBook Pro-datorer kunde sluta fungera helt i och med uppdateringen till Big Sur, något som resulterade i obrukbara "brickade" MacBook Pro/Air-datorer.

Problemen fick Apple att dra in OS-uppdateringen för dessa modeller, något som de nu i dag har löst med en ny version av Big Sur, v.11.1, som korrigerar för problemen.

Läs mer om varför man ofta ska vänta med att uppdatera ett operativsystem i artikelnKommentar: Därför ska du vänta med att uppdatera till Big Sur.