Prylnyhet

Snart kan din mobilkamera stängas av på avstånd

Apple har ansökt om ett patent på en teknik som kan stänga av din mobilkamera på avstånd för att skapa så kallade fotofria zoner.

Ja, teknikjätten Apple har alltså ansökt om ett patent för ett system som via infrarött ljus kan kommunicera med din iphone och stänga av kamera i denna.

Systemet är tänkt att användas i så kallade fotofria-zoner. Till exempel vid konserter eller liknande. Tanken är att man ska kunna ha sändare framme vid scenen som skickar ut signaler som fångas upp av telefonen och sedan utför det som den som skickar signalen vill att telefonen ska göra. I första hand handlar det alltså om att stänga av kameran.

Det här väcker så klart frågor hos användare av iphones. Faran i att tekniken används på andra platser och för andra syften är inte allt för långsökt. Det är som sagt ännu bara ett patent vilket betyder att det kanske inte alls blir verklighet av tekniken. Men det kan bli intressant om den faktiskt lanseras.

Vad ser du för problem med den här tekniken?