Nyhet

Solcykeln – på väg att bli en mycket kraftig sådan?

Åren runt solmaxium finns ofta många, aktiva regioner på solen, varav vissa skapar solutbrott – ibland riktigt kraftiga sådana – som riskerar att föda konsekvenser för såväl satelliter och strömförsörjning.

Som ni nu vet hänger norrskenschanser, och starkare norrsken ihop med solens aktivitet. Denna går i cykler, ungefär 11 år långa (med variation, förstås). Åren runt solmaxium finns ofta många, aktiva regioner på solen, varav vissa skapar solutbrott - ibland riktigt kraftiga sådana. Vissa kraftiga solutbrott riskerar att föda konsekvenser för såväl satelliter (navigering, kommunikation) men också problem med strömförsörjningen då kraftiga geomagnetiska stormar föder en sorts induktion, grundström - helt ofarlig för människor, men väl mer skadlig för transformatorer.

Det är därför inte konstigt att en internationell panel av forskare tillsammans sätter sig och räknar på modeller inför kommande solcykels aktivitet. NOAA / NASA Solar Cycle 25 Prediction Panel har sedan något år tillbaka en tydlig prognos ute. Man förväntar sig en något mindre / svagare kommande solcykel, dvs mindre antal solfläckar och därmed något färre norrskenschanser. Peaken 2025 alltså svagare än föregående (solcykel 24´s) peak.

Men: det finns flera sätt att räkna. En forskare jag följt och tittat på i några år, har i korthet utvecklat tillsammans med andra, en modell utöver de vanliga mönstren av solaktivitet. De tittar på 22-års cykler, och med annan blick. De följer det som i korthet kan förklaras som magnetiska band som vandrar från polerna, mot ekvatorn. När de når ekvatorn, tar de ut varandra - något som markerar slutet på en 22-årig magnetisk solcykel, istället för den vanliga solfläcks-cykeln på ca 11 år. Med denna insikt kan de samköra data med andra cykler och har en en helt annan prognos än NOAA / NASA Solar Cycle 25 Prediction Panel. Modellen de har tagit fram pekar på en risk - eller chans att solcykel 25 kan bli en av de mest kraftiga i modern tid. Det handlar nämligen om något så enkelt som tid. Ju längre tid som går mellan signalen att en ny solcykel börjar, desto svagare kommande solcykel. En kort tid, däremot, mellan dessa mätbara signaler indikerar tvärtom en stark kommande solcykel. Som Scott förklarar det:

Som ni nu vet hänger norrskenschanser, och starkare norrsken ihop med solens aktivitet. Denna går i cykler, ungefär 11 år långa (med variation, förstås). Åren runt solmaxium finns ofta många, aktiva regioner på solen, varav vissa skapar solutbrott - ibland riktigt kraftiga sådana. Vissa kraftiga solutbrott riskerar att föda konsekvenser för såväl satelliter (navigering, kommunikation) men också problem med strömförsörjningen då kraftiga geomagnetiska stormar föder en sorts induktion, grundström - helt ofarlig för människor, men väl mer skadlig för transformatorer.

Det är därför inte konstigt att en internationell panel av forskare tillsammans sätter sig och räknar på modeller inför kommande solcykels aktivitet. NOAA / NASA Solar Cycle 25 Prediction Panel har sedan något år tillbaka en tydlig prognos ute. Man förväntar sig en något mindre / svagare kommande solcykel, dvs mindre antal solfläckar och därmed något färre norrskenschanser. Peaken 2025 alltså svagare än föregående (solcykel 24´s) peak.

Antal solfläckar. Scott W. McIntosh et al. 2020 modell i lila, med 68% sannolikhet. NOAA / NASA Solar Cycle 25 Prediction Panel modell i grönt.

Men: det finns flera sätt att räkna. En forskare jag följt och tittat på i några år, har i korthet utvecklat tillsammans med andra, en modell utöver de vanliga mönstren av solaktivitet. De tittar på 22-års cykler, och med annan blick. De följer det som i korthet kan förklaras som magnetiska band som vandrar från polerna, mot ekvatorn. När de når ekvatorn, tar de ut varandra - något som markerar slutet på en 22-årig magnetisk solcykel, istället för den vanliga solfläcks-cykeln på ca 11 år. Med denna insikt kan de samköra data med andra cykler och har en en helt annan prognos än NOAA / NASA Solar Cycle 25 Prediction Panel. Modellen de har tagit fram pekar på en risk - eller chans att solcykel 25 kan bli en av de mest kraftiga i modern tid. Det handlar nämligen om något så enkelt som tid. Ju längre tid som går mellan signalen att en ny solcykel börjar, desto svagare kommande solcykel. En kort tid, däremot, mellan dessa mätbara signaler indikerar tvärtom en stark kommande solcykel. Som Scott förklarar det:

”Once you identify the terminators in the historical records, the pattern becomes obvious. A weak Sunspot Cycle 25, as the community is predicting, would be a complete departure from everything that the data has shown us up to this point.” - Scott W. McIntosh.Hela studien hittar du på: https://opensky.ucar.edu/islandora/object/articles:23861

Det är extremt intressant hur dessa modeller skiljer sig åt. Och - lika intressant blir det när det nu (iaf i början av denna solcykel) visar sig att modellen som Scott W. McIntosh verkar stämma, då antalet solfläckar hittills överstigit prognosbilden från NOAA / NASA Solar Cycle Prediction Center.

Vad som tillslut blir verklighet får framtiden utvisa. Utan tvekan är jag redo för en mycket, mycket spännande period de kommande 3-4 åren.

Tillägg: NOAA/NASA Solar Cycle Prediction Panel har faktiskt justerat sin prognos baserat på starten av aktuell solcykel och tror nu på en något mer aktiv / potent solarmaximum än tidigare prognos. Dock fortsatt långt under Scott W. McIntosh prognosbild som tror på en mer aktiv solcykel.