Fotografer

Steve Winters arbete förändrar – tigerklappning ett minne blott

Tre tigrar som har räddats från en djurpark i Oklahoma, USA. Nu finns de på Wild Animal Sanctuary i Colorado, där de kommer att leva resten av sina liv. Området är 789 hektar stort och är en fristad specialiserad på att rädda och ta hand om stora rovdjur som blivit illa behandlade.

Steve Winter har under många år engagerat sig mot den illegala tigerhandeln i USA. Tack vare arbetet är nu industrin med att klappa tigerungar något som tillhör det förgångna.

I en artikel i National Geographic skriver deras fotograf Steve Winter om hur han under två år undersökte den illegala tigerhandeln i USA. Artikeln är författad tillsammans med sambon Sharon Guynup och tillsammans driver de den ideella organisationen Big Cat Voices som skildrar vad som hotar de stora kattdjuren och vad som görs för att rädda dem.

– Du måste göra något om du ser något. Det handlar om att ge tillräckligt med information så att regeringar och andra kan fatta sina egna beslut. Så att de ska vilja göra något för att förändra saker, sa Steve Winter till Kamera & Bild ifjol när vi träffade honom.

”En amerikansk tigerkris”

I den nya artikeln i National Geographic skildrar Steve och Sharon hur de tog sig till 32 delstater i USA för att bevittna handeln med tigrar.

”När vi började vår rapportering 2017 fanns det sannolikt fler tigrar som levde i burar i USA än kvar i det vilda”, skriver duon.

Steve Winter.

Uppskattningarna varierade mellan 5000 och 10000 tigrar i fångenskap, men med dålig statlig tillsyn var det ingen som visste säkert. Då fanns det ingen federal lag som reglerade ägande av stora katter. Framför allt var det så kallad ”cub-petting” som var grunden till att tigrar hölls fångna, att turister skulle få klappa tigerungar.

”Det var roten till vad som har kallats en amerikansk tigerkris”, skriver Steve och Sharon i National Geographic.

De beskriver hur tigerungar rycktes från sina mödrar vid födseln, matades dåligt och hanterades av hundratals människor. När de vid tolv veckors ålder blev för stora och farliga för att klappa fick de bli nya uppfödare av ungar, eller så försvann de helt enkelt.

Ny lag förbjuder privat ägande

Men Steve Winter ville inte bara med sina bilder skildra det hemska, med undernärda och misshandlade tigrar, utan även det positiva som gjordes för att ta hand om djuren. Han tog sig då till Wild Animal Sanctuary i Colorado (bilden överst) där rovdjuren får leva på ett 789 hektar stort område.

”Dessa enorma, nästan vuxna katter lekte och sprang bredvid vår bil medan vi körde längs med stängslet – beteenden som jag bara har sett hos vilda tigrar”, skriver Steve.

När reportaget om tigerindustrin i USA publicerades för första gången i National Geographic 2019, fick kongressledamöter varsin kopia. Tre år senare hade ”Big Cat Public Safety Act” blivit lag som nu i de flesta fall förbjuder privat ägande av stora kattdjur i USA. Rapporteringen från Steve och Sharon hade gett resultat, deras arbete ledde till en förändring.

”Industrin med att klappa tigerungar i USA är nu ett minne blott”, skriver de.