Nyhet

Stor guide: Här hittar du alla fotoutbildningar 2023

Kanske går du i tankar på att utbilda dig till fotograf? Här listar vi alla fotoutbildningar för 2023.

Vill du ta steget och utbilda dig till fotograf? Nu är det snart tid att söka fotoutbildning inför hösten. Här listar vi hela utbudet!

Du kan även läsa om fotoutbildningar på kamerabild.se/fotoutbildningar

Högskola

Bildkonstnär, fotografering

Plats:Novia University of Applied Sciences, Bachelor’s Degree Programmes, Jakobstad, Finland

Vad:En bred kandidat-utbildning inom fotografi och visuell kommunikation på högskolenivå. Fotokonst, bildjournalistik, studio, film, mode bland annat. Under studietiden gör du praktik inom branschen. Utbildningen är svenskspråkig. Möjligheter till internationellt utbyte. Novia är en finlandssvensk högskola, där de studerande kommer från hela Norden.

När:Startar hösten 2023

Ansökningskrav:Ansökan med arbetsprover

Sista ansökan:30 mars 2023 (kl 15 finsk tid)

Längd:4 år

Webb:novia.fi

Digital bildproduktion, 180 hp

Plats: Blekinge tekniska högskola, Karlshamn

Vad: Alla branscher blir idag mer visuella och kommunikativa, vilket skapar behov av digital bildproduktion. Utbildningen öppnar dörrar till digitala mediebyråer, spelföretag eller kommunikationsavdelningar – och beroende på vad du väljer för fokus kan du arbeta med exempelvis grafisk form, foto- och videoproduktion och digital illustration.

När: Startar augusti 2023

Ansökningskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c.

Sista ansökan: 17 april 2023

Längd: 3 år

Webb: bth.se

Konstnärligt kandidatprogram i fotografi, 180 hp

Plats: HDK-Valand, Göteborg

Vad: I utbildningen får du utveckla fotografiska metoder, praktiker och kunskap om det fotografiska fältet. Efter fullgjorda studier ska du självständigt kunna verka som fotograf. Första året får du grundkunskaper i fotohistoria och fototeori samt i praktiska fotografiska analoga och digitala processer.

När: Startar 28 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med arbetsprover.

Sista ansökan: 1 mars 2023

Längd: 3 år

Webb: gu.se/hdk-valand

Yrkeshögskola

Bilddesigner

Plats: Fotoskolan STHLM, Stockholm

Vad: Yrkeshögskoleutbildningen Bilddesigner är för dig som vill skapa, retuschera och designa bilder och rörligt material för olika uppdragsgivare. Grunden i utbildningen ligger i fotografiet och dess digitala postproduktion vilket inbegriper färgframkallning, retusch och färganpassning. Med hjälp av digitala verktyg förstärker du bildens komposition och förverkligar en kunds grundidé.

När: Startar i augusti 2023

Ansökningskrav: Lägst betyget E/3/G i Fotografisk bild 2 och/eller Film och TV-produktion 2 eller motsvarande kunskaper eller erfarenheter. Ansökan sker med arbetsprover.

Sista ansökan: 17 april 2023

Längd: 2,5 år (30 veckor praktik)

Webb: fotoskolansthlm.se

Kommersiell Fotograf

Plats: Fotoskolan STHLM, Stockholm

Vad: Yrkeshögskoleutbildningen Kommersiell fotograf är utbildningen för dig som vill jobba med stillbilds- och/eller filmfotografi inom det kommersiella fältet. Som studerande på utbildningen får du en bred introduktion till allt vad yrket innebär och vi varvar teoretiska och praktiska moment. Att jobba som kommersiell fotograf innefattar idag modefotografi, reklamfotografi, lifestylefotografi, inredningsfotografi, produktfotografi med mera.

När: Startar i augusti 2023

Ansökningskrav: Lägst betyget E/3/G i Fotografisk bild 2 och/eller Film och TV-produktion 2 eller motsvarande kunskaper eller erfarenheter. Ansökan sker med arbetsprover.

Sista ansökan: 17 april 2023

Längd: 2,5 år (30 veckor praktik)

Webb: fotoskolansthlm.se

Yrkesfotograf – fotografi och rörlig bild

Plats: Nordens Fotoskola, Biskops Arnö

Vad: Nordens Fotoskola är en treårig utbildning för dig som vill arbeta som yrkesfotograf med både fotografi och rörlig bild. Här får du de teoretiska och praktiska kunskaperna du behöver för att kunna leverera bilder till branschens olika kunder och målgrupper. Som bildjournalist lär du dig att kommunicera, beröra och dokumentera med bilder samt att förstå journalistik.

När: Startar 10 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med arbetsprover.

Sista ansökan: 24 april 2023

Längd: 3 år (två terminer praktik)

Webb: nordensfotoskola.se

Folkhögskola

Berättande fotografi – distans

Plats: Hellidens folkhögskola, Tidaholm, distansstudier

Vad: En kurs för dig som vill utvecklas i ditt fotograferande, lära dig mer om hur du berättar med bilder och vad som gör att en bild blir intressant och syns och känns.

När: Startar 23 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med arbetsprover

Sista ansökan: 10 juni 2023.

Längd: 1 år

Webb: helliden.se

Foto- och filmkurs – distans

Plats: Skeppsholmens folkhögskola, Stockholm, distansstudier

Vad: Vi startar upp med genomgång av systemkameran, som kommer att vara det verktyg vi använder för både fotografering och filmning. Vi går igenom grunder inom fotografi och behandlar bildanalys, komposition, ljus och avancerar till att arbeta med blixtar i studio.

När: Startar 19 september 2023

Ansökningskrav: Inga förkunskaper krävs

Sista ansökan: Löpande

Längd: 1 termin, 25 procent

Webb: skeppsholmensfolkhogskola.se

Foto Projektår – distans

Plats: Forsa folkhögskola, distansstudier

Vad: Du har grundkunskaperna och idéer om ett fotoprojekt du vill genomföra! Under ett läsår arbetar du med ditt eget fotoprojekt. Du har varje vecka vägledning av en erfaren fotograf och kan inspireras och få feedback från honom och övriga kursdeltagare. Sex till åtta gånger under läsåret träffas man för att gå igenom projekten.

När: Startar 16 augusti 2023

Ansökningskrav: Minst ett års fotoutbildning eller motsvarande erfarenhet.

Sista ansökan: 15 maj 2023

Längd: 1 år

Webb: regiongavleborg.se/forsa

Fotografi

Plats: Östra Grevie folkhögskola

Vad: Fotografiutbildningen är inriktad på konstnärligt och gestaltande fotografi, och riktar sig till dig som vill utveckla din kreativitet och ditt konstnärliga formspråk såväl som dina tekniska kunskaper. Med hjälp av teori, praktik och gestaltning undersöker vi vad fotografi kan vara. Utbildningen är 1–2 år, med ett andra påbyggnadsår som du kan söka efter ditt första år.

När: Startar 14 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med arbetsprover

Sista ansökan: 30 april 2023

Längd: 1–2 år

Webb: ostragreviefolkhogskola.com

Fotografi/Film

Plats: Forsa folkhögskola

Vad: I kursen varvar vi teori och praktik inom olika områden. Du arbetar främst med digital fotografi med inslag av film och filmredigering men får även möjlighet att prova den analoga tekniken så att du får en gedigen grund att stå på i ditt fortsatta fotograferande.

När: Startar 16 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med arbetsprover

Sista ansökan: 18 juni 2023

Längd: 1 år

Webb: regiongavleborg.se/forsa

Fotografi – visuell gestaltning, distans

Plats: Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro, distansstudier

Vad: Låt dina upplevelser och erfarenheter leda dig vidare i ditt skapande, och med hjälp av kameran gestalta känslor och berättelser. Terminen är uppdelad i olika kursmoment där teori och praktik varvas med individuella handledningar. Stora delar av undervisningen bedrivs via nätet.

När: Startar 21 augusti 2023

Ansökningskrav: Brev om ett fotografiskt projekt

Sista ansökan: 23 april 2023

Längd: 1 termin, 50 procent

Webb: katrineberg.regionhalland.se

Fotografiska processer – distans

Plats: Gamleby folkhögskola, distansstudier

Vad: Det här är en kurs för dig som vill utveckla din visuella gestaltning. Kursen riktar sig till dig som har grundläggande tekniska kunskaper i fotografering och bildkommunikation samt kan arbeta med fotografi på egen hand. Du har tillgång till vägledning och professionella råd under hela utbildningen.

När: Startar 17 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med arbetsprover

Sista ansökan: 15 april 2023

Längd: 1 år

Webb: gamlebyfolkhogskola.se

Fotolinjen

Plats: Sörängens folkhögskola, Nässjö

Vad: Fotolinjen vänder sig till dig som vill lära dig att fotografera och fördjupa ditt fotografiska kunnande och bildseende. Vi arbetar med det dokumentära, kommersiella och konstnärliga fotografiet.

När: Startar 14 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med arbetsprover

Sista ansökan: 1 maj 2023

Längd: 1 år

Webb: rjl.se/sorangensfolkhogskola

Fotolinjen

Plats: Gotlands folkhögskola, Hemse

Vad: Fotolinjen är en 1-årig yrkesförberedande fotografisk utbildning. Den ger dig möjlighet att lära dig hantera fotografisk utrustning, både digitalt som analogt. Ditt arbete med framställan av bilder står i fokus. Målet är att du ska bli så trygg med tekniken att du kan hitta din egen fotografiska identitet.

När: Startar 24 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med arbetsprover

Sista ansökan: 30 april 2023

Längd: 1 år

Webb: gotlandsfolkhogskola.se

Fotolinjens projektår

Plats: Gotlands folkhögskola, Hemse

Vad: Fotolinjens projektår ger dig möjlighet att under ett helt läsår arbeta med ett eget fotoprojekt. Till projektåret söker du med en projektidé. Det kan exempelvis vara ett redan påbörjat arbete med en bok, en utställning eller en portfolio. Du väljer själv arbetsområde och vi hjälper dig med uppföljning och handledning.

När: Startar 24 augusti 2023

Ansökningskrav: Projektbeskrivning med skisser

Sista ansökan: 30 april 2023

Längd: 1 år

Webb: gotlandsfolkhogskola.se

Fotoprojekt, distans

Plats: Hellidens folkhögskola, Tidaholm, distansstudier

Vad: Kursen börjar med att du får träna på några kortare projekt. Då får du lära dig olika metoder för att planera och gemoföra projekt. De första projekten är mer styrda, sedan blir de stegvis friare. Knappt halva kurstiden använder du sedan till ditt egna projekt.

När: Startar 23 augusti 2023

Ansökningskrav: Du ska ha en skiss över ditt projekt

Sista ansökan: 10 juni 2023

Längd: 1 år

Webb: helliden.se

Fotoskolan

Plats: Mullsjö folkhögskola

Vad: Vi vill ge dig redskap att utveckla ditt fotograferande i den riktning du önskar. Du får hjälp att hitta inspiration och motivation som fotograf. Målet är att du tekniskt ska komma vidare med ditt fotograferande och ditt personliga bildspråk.

När: Startar 21 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med personligt brev

Sista ansökan: 15 maj 2023

Längd: 1 år

Webb: mullsjofolkhogskola.nu

Fotoskolan Jönköping

Plats: June folkhögskola, Jönköping

Vad: Under läsåret ställs du inför olika fotografiska utmaningar och får prova på olika områden inom fotografi. Höstterminen börjar med ett introduktionsblock och fortsätter sedan med porträtt, dokumentärt, gestaltande och kommersiellt. Vårterminen börjar med ett bokprojekt sedan rörlig bild, praktik, resa och avslutningsvis en grupputställning.

När: Startar 23 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med arbetsprover

Sista ansökan: 15 maj 2023

Längd: 1 år

Webb: junefolkhogskola.se

Fotoskolans Projektår – distans

Plats: June folkhögskola, Jönköping, distans

Vad: Detta är ett fotografiskt projektår där du arbetar med egna fotografiska projekt under handledning av lärare och klasskamrater. I denna utbildning lägger vi stort fokus på samtal som berör fotografi och arbetsprocessen som leder dig framåt i dina projekt.

När: Startar 21 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med arbetsprover

Sista ansökan: 15 maj 2023

Längd: 1 år

Webb: junefolkhogskola.se

Fotoskolan Munka – konstnärlig fotografi

Plats: Munka folkhögskola, Ljungby

Vad: Konstnärlig fotoutbildning för dig som vill hitta ditt personliga bildspråk. Analog fotografi och mörkrumsteknik, digitalt fotografi, skanning, bildbehandling, video, bildspel med mera. Du arbetar både med egna fotografiska projekt och med tematiska uppgifter.

När: Startar 16 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med arbetsprover

Sista ansökan: 31 maj 2023

Längd: 1 år

Webb: munkafolkhogskola.se

Gestaltande fotografi

Plats: Gamleby folkhögskola

Vad: Gestaltande fotografi vänder sig till dig som vill arbeta konstnärligt med fotografi och förbereder dig för studier på konstnärlig högskola. Här får du möjlighet att stärka din gestaltande förmåga och fördjupa dina tekniska kunskaper. På skolan har du tillgång till kamera och redigering dygnet runt.

När: Startar 23 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med arbetsprover

Sista ansökan: 15 april 2023

Längd: 1 år

Webb: gamlebyfolkhogskola.se

Nordiska Fotoskolan

Plats: Nordiska folkhögskolan, Kungälv

Vad: Fotoskolan är en dokumentärfotografisk linje. Vi fotograferar, gör bildreportage och berättar om vår omvärld. Vi arbetar både digitalt och traditionellt analogt i mörkrum. I kursen ingår bland annat studiofotografering, bildredigering, layout, teaterfotografering, artistfoto, gatufotografi och egna fria konstnärliga fotografiska projekt.

När: Startar 17 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med personligt brev

Sista ansökan: 15 april 2023

Längd: 1 år

Webb: nordiska.fhsk.se

Övriga skolor

Foto Start

Plats: Berghs School of Communication, Stockholm

Vad: Här får du en introduktion till fotografyrket och inblick i vilka grunder som är viktiga för att kommunicera med hjälp av kameran. Under 10 veckor hinner vi titta på kamerans funktioner, hur man använder ljus, grunderna i bildbehandling och bildkommunikation.

När: Startar 15 mars 2023

Ansökningskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande

Sista ansökan: 15 februari 2023

Längd: 10 veckor, totalt 25 lektionstimmar

Webb: berghs.se

Fotografisk konstutbildning

Plats: Kulturama i Stockholm, Hammarby Sjöstad

Vad: Kulturamas Fotografiska Konstutbildning utbildar framtidens bildskapare och konstnärer. Här lär vi ut ett professionellt konstnärligt förhållningssätt; kreativt tänkande, goda tekniska kunskaper, förmåga att kritiskt analysera och formulera sig kring fotografi. Vi vänder oss till dig som siktar på en konstnärlig fördjupning inom fotografi och vill få nya redskap.

När: Startar 21 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med arbetsprover

Sista ansökan: 27 mars 2023

Längd: 1 år

Webb: kulturama.se

Fotografisk utbildning

Plats: Kulturama i Stockholm, Hammarby Sjöstad

Vad: Vår fotografiska utbildning ger dig de praktiska och teoretiska kunskaperna som du behöver för att arbeta som fotograf i framtiden. Utbildningen fokuserar främst på stillbild men även rörlig bild, som idag är en del av den fotografiska yrkesrollen. Det här året är till för dig som vill utveckla grundläggande fotografiska kunskaper för att kunna arbeta i branschen eller söka vidare till en högskola.

När: Startar 21 augusti 2023

Ansökningskrav: Ansökan med arbetsprover

Sista ansökan: 27 mars 2023

Längd: 1 år

Webb: kulturama.se

Läs mer om fotoutbildningar på kamerabild.se/fotoutbildningar