programvara

Stor uppdatering av Photoshop, Lightroom och Camera Raw

I de större juniuppdateringarna för Photoshop, Adobe Camera Raw och Lightroom/Classic hittar vi flera nyheter och förbättringar.

Adobe släpper nu några större uppdateringar av Photoshop, Lightroom, Lightroom Classic och Adobe Camera Raw. Förbättringarna handlar om att förenkla arbetsflödet för fotografer genom snabbare hantering, bättre kopplingar mellan olika programversioner och prestandaförbättringar.

Photoshop

Den klassiska datorversionen av Photoshop får en förbättrad version av "Select Subject", genom ytterligare funktioner och kopplingar till Adobe Sensei – Adobes AI-motor.

Algoritmerna ska nu kunna känna igen personer snabbare och bättre, och själv kunna presentera egna maskningar anpassade till ansikten och porträtt. Markeringar runt hår har blivit avsevärt förbättrade.

Funktion för rotering av mönster har lagts till.

Funktion för att matcha och hitta teckensnitt från bild har lagts till.

Tilläggsprogrammet Adobe Capture som tidigare funnits som mobilapp finns nu tillgänglig i desktopversionen av Photoshop, i Adobe Capture Photoshop. Programmet gör att man kan spara ned mönster, färger, färgteman och gradienter från en bild.

Photoshop Capture.
Photoshop Capture.

Photoshop Ipad

I Ipad-versionen av Photoshop har Adobe arbetat med integrationen mellan olika plattformar. Nu kan man skicka en bild från Lightroom till Photoshop för vidare redigering, "Redigera i Photoshop".

Ipad-versionen av Photoshop kan nu skicka bilder till Lightroom.
Ipad-versionen av Photoshop kan nu skicka bilder till Lightroom.

Alla verktyg i Photoshop är nu tillgängliga att använda när man redigerar en bild från Ligthroom.

När man skickat en bild från Lightroom till Photoshop kan man vidare skicka tillbaka det till Lightroom eller spara det som ett nytt molndokument.

Kurvor i ACR.
Kurvor i ACR.

Adobe Camera RAW

ACR-motorn får ett nytt, omarbetat utseende med bildjusteringar och batchhantering av bilder som nu är enklare och mer intuitiva att använda. Reglagen liknar nu också mer de i Lightroom.

Ett nytt beskärningsverktyg samlar alla beskärnings-relaterade ikoner.

Gränssnittet för Kurvor har omarbetats för att vara enklare att använda och för att visa ändringarna, samtidigt som kontrollerna har samlats vertikalt för att minska antal klick för att hitta rätt justering.

ACR, Lightroom/Classic

Verktyg för Lokal Nyans-justering har lagts till, med ett reglage för att justera underliggande nyans samtidigt som vitbalansen behålls. Ett val för att använda "finjustering" av nyans har också lagts till, framförallt för att enkelt kunna justera hudtoner.

Förinställning efter ISO-värde.
Förinställning efter ISO-värde.

För ACR och LR Classic har även ISO Adaptive Preset lagts till. Funktionen ger möjlighet till olika redigeringar beroende på ISO-värde som bilden tagit i. Exempel är olika styrka på brudreducering. I Lightroom-versionen (ej Classic) har även en funktion för att ta hänsyn till kamerans inställningar när du tog bilden lagts till.

Centrerad beskärning.
Centrerad beskärning.

Funktionen "Centrerad beskärning" låter dig beskära en bild med en mittenreferens som utgångspunkt för beskärningsmarkeringen.

Nytt nyansreglage.
Nytt nyansreglage.

Lightroom Classic har även fått utseendemässiga förbättringar hos reglagen för tonkurva, färgpanelen och synkning.

Uppdateringen förbättrar även prestandan för bildbläddring i katalogen, främst i stora kataloger.

Uppdateringarna finns tillgängliga nu genom Adobe CC-appen.