Nyhet

Stort överskott av fotografer – svårt att hitta jobb

Svenska Fotografers Förbund tycker det är orimligt att fotografer betalar för mediebranschens strukturomvandling.

Arbetsförmedlingen ser positivt på 2014 och tror att det blir lättare att få jobb inom många yrken. Men som fotograf är det fortsatt tufft och konkurrensen om jobben är mycket stor.

Under 2014 tror Arbetsförmedlingen att drygt 1 300 000 rekryteringar kommer att genomföras. Det är framför allt personer med stor erfarenhet och utbildning som kommer att möta en god arbetsmarknad. Till exempel ser det positivt ut för ingenjörer, läkare och byggnadstekniker. Inom dessa områden är det brist på arbetskraft.

Svårt för fotografer

Men som fotograf ser det inte lika ljust ut, även om du har en gedigen utbildning. Yrket hör till ett av dem där det under det kommande året finns störst överskott på arbetskraft.

Det är även svårt att hitta jobb som matros, journalist och barnskötare.

– Det blir allt tydligare att arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. En grupp arbetssökande får ett arbete snabbt och upplever konkurrensen om jobben som liten, exempelvis inom IT-yrken, högskoleyrken inom hälso- och sjukvård samt teknikyrken, men också inom flera gymnasiala yrkesutbildningar. Å andra sidan innehåller arbetsmarknaden en grupp arbetssökande som möter en mycket kärv arbetsmarknad, säger Håkan Gustavsson, analytiker vid Arbetsförmedlingen.

Han menar också att Arbetsförmedlingen har ett ansvar att informera unga om hur det ser ut på arbetsmarknaden och försöka vägleda dem i sina val av utbildning.

Flest jobb i storstäderna

Starkast tillväxt av jobb sker i storstadslänen, och där sker ökningen främst i yrken inom den privata tjänstesektorn. De län som får minst del av den växande jobbkakan är län som har en stor industrisektor, exempelvis Västmanland och Gävleborg.

Störst brist på arbetskraft under det kommande året:

• Datayrken som kräver högskoleutbildning

• Ingenjörer/tekniker inom gruvteknik

• Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård

• Läkare

• Övriga specialistutbildade sjuksköterskor

• Civilingenjörer med olika inriktningar

• Kockar med gott renommé eller specialistkunskap

• Förskollärare

• Byggnadsplåtslagare

• Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

• Specialpedagoger

• Lastbilsmekaniker

• Gymnasielärare yrkesämnen

Störst överskott på arbetskraft under det kommande året:

• Matroser

• Fotografer

• Journalister

• Barnskötare

• Vårdbiträden

• Administratörer och sekreterare

• Försäljare dagligvaror/fackhandel

• Vaktmästare

• Lagerarbetare

• Fordonsmontörer

• Städare

Yrkesområden och yrken där det väntas bli brist på arbetskraft på fem till tio års sikt:

• Teknikyrken

• Datayrken

• Läkare

• Specialistutbildade sjuksköterskor

• Undersköterskor

• Receptarier

• Tandvårdsyrken

• Flera läraryrken

• Kvalificerade yrkesarbetare inom tillverkningsarbete

• Flertalet byggyrken

Källa: Arbetsförmedlingen