Fotonyhet

Ungern förbjuder gatufoto utan motivets tillåtelse

En bild som kan bli jobbig för en ungersk pressfotograf att ta i framtiden.

I Ungern har nu en ny fotolag klubbats igenom som kommer att påverka så väl hobbyfotografer som pressfotografer. Det kommer nu inte att vara tillåtet att fotografera någon utan deras tillstånd.

Den nya fotolagen som infördes i Sverige i somras har lett till många diskussioner och upprörda känslor. Men den är betydligt mildare än den lag som nu klubbats igenom i Ungern.

Tidigare fanns det en lag som förbjöd publicering av bilder där personer på bilden inte gett sin tillåtelse till publiceringen. Den nya lagen går ett steg längre och förbjuder fotografen att ens ta bilden om han inte först frågar om lov. Detta kommer så klart att påverka pressfotografer i sin yrkesutövning. Exakt hur är dock ännu oklart då inte ens domarna i Ungern verkar veta hur de ska tolka den nya lagen och hur den kommer att fungera i praktiken.