Vetenskap

Unika 3D-bilder avslöjar nervtrådars arkitektur

Med hjälp av så kallat synkrotronljus har forskare från Lunds universitet undersökt vad som händer i nerverna vid diabetes. Tekniken med just synkrotronljus gör att forskarna i detalj har kunnat rendera 3D-bilder för att visa vad som sker när nervtrådar påverkas i perifera nerver.

Tidigare har man enbart kunnat studera vävnader och nervtrådar tvådimensionellt, men den nya tekniken ger 3D-bilder som nu kan produceras visar delar av nervtrådar som tidigare inte beskrivits, vilketfördjupar kunskapen om biologiska förändringar vid diabetes och möjligheten att kunna ändra olika behandlingsprinciper.

Bild A är ett tvärsnitt av nerverna, där man kan se både tjocka (friska) och tunna nerver. Bild B är ett snitt längsmed nerverna. På C syns en frisk nervtråd och D och E visar friska nervtrådar. Samtliga bilder är tagna med synktrotronljus.

– Det här är ett helt nytt sätt att studera nerver på än när man använder tvådimensionella bilder, så kallad histologi, där man tittar på vävnaden snitt för snitt. Här får vi fram en bild som gör att vi kan vrida och vända på nervtråden och uppfatta detaljer på ett helt annat sätt, förklarar Martin Bech, medicinsk strålningsfysiker vid Lunds universitet och en av studiens forskare.

En 3D-rendering av holografisk nanotomografi-data.

Synkrotronkällan som används som avbildningsteknik här är ungefär hundra miljarder gånger mer intensivt jämfört medden röntgenutrustning som används på ett sjukhus. Man kan säga att det är som ett mikroskop, men med ett röntgenljus som har mycket kortare våglängd än vanligt ljus, vilket i sin tur gör att man i detalj kan studera mjuka vävnader på cellnivå utan att göra snitt.