programvara

Uppdateringar för Photoshop, Lightroom & Camera Raw ute

Augusti-uppdateringen av Adobes programvaror är ute. Camera Raw får stöd för nya kameror, Lightroom buggfixas och Photoshop får nya funktioner.

I början av sommaren presenterade Adobe juni-uppdateringarna av Photoshop och Lightroom som gav ny funktionalitet till programmen. Nu är det dags igen, när Photoshop uppdateras till v32.5, Lightroom till v5.5 och Lightroom Classic till v11.5, samtidigt som råformatsmotorn Camera Raw når v.14.5.

Lightrooms uppdatering innebär programrättningar, Camera Raw får fler kompatibla kameror, medan Photoshop får nya funktioner:

Markera objekt via molnet

För att markera ett objekt i bilden går det nu att välja om detta ska ske snabbare via likala datorns databas eller via molnet, då man exempelvis arbetar med detaljer som får ta längre tid.

Naturlig gränssnittsfärg

Efter förslag från användarna kommer nu möjlighet att använda en inställning för "naturlig färg" i programmet.

Fler nyheter är förbättrat neuralt harmoniseringsfilter och mer precisa förhandsvisningar för 16-bitarsbilder.