Nyhet

”Upphovsrätten aldrig till salu”

De fotografer som vill bevaka hockeymatcher på Linköping Hockey Clubs arena måste från den 29 september ge ifrån sig alla bildrättigheter till LHC – utan någon ersättning för sina bilder.

Linköping Hockey Club (LHC) har tagit fram ett avtal för de fotografer som vill fotografera på arenans matcher. I avtalet kräver de bland annat att fotografen senast i samband med att man lämnar Arenan efter ett arrangemang ska lämna digitala kopior, i ett av LHC angivet lämpligt format, av samtliga bilder som producerats under arrangemanget.

Bilderna kan sedan användas för marknadsföring, säljas, eller nyttjas på valfritt sätt utan att fotografen får någon som helst ersättning för användandet.

I avtalet står det dessutom klart att om fotografen missar att lägga in sitt namn i bildfilen så anses fotografen ”ha avstått från sin rätt att bli namngiven som upphovsman”.

”Befängt att betala”

Enligt Peter Karlsson, pressansvarig för elitserielaget, rör avtalet bara de bildbyråer och eventuella frilansar som vill bevaka matcherna. Till Medievärlden säger Peter Karlsson att ”det är 'befängt' att LHC ska vara tungna att betala ett antal tusenlappar för en bild som en bildbyrå tagit i arenan”. Enligt honom skickar klubben i stället ”ner ett par tonåringar till rinken” för att fotografera.

–Så gör alla klubbar. Vi har inte köpt några bilder på flera år, menar Peter Karlsson.

De fotografer och bildbyråer som inte skrivit på avtalet riskerar att inte bli insläppta. Besökare har fritt fram att fotografera när de sitter på läktaren så länge de inte fotograferar med systemkameror med långa objektiv som stör övriga åskådare.

PFK: ”Skriv inte på”

Ordföranden i Pressfotografernas Klubb Sverige, Mia Karlsvärd, uppmanar nu sina medlemmar att inte skriva på avtalet. Så här förklarar hon sin uppmaning när Kamera Bild kontaktar henne:

– Varför skulle fotografer vara ett undantag för att inte vilja ha betalt för sin produkt och tjänst? Om någon vill ha tillgång till bilder, får man göra precis som i alla andra sammanhang. Betala. Det handlar ju inte om några större summor. Om det är några få bilder de behöver köpa för en säsong så tror jag nog att LHC har råd att betala det pris som bilden kostar enligt gängse prislistor.

Mia Karlsvärd uppmanar även LHC att riva kontraktet:

– Upphovsrätten är aldrig till salu.

SFF: "Nu får det vara nog"

På Svenska Fotografers Förbunds hemsida, SFF, skriver ordförande Anki Almqvist att "nu får det vara nog" samtidigt som även hon uppmanar alla fotografer att inte acceptera ännu ett oskäligt avtal.

– Att bakbinda fotografer eller för att slippa tänka undrar jag? Det är ett oskick att sända ut dessa avtal utan att ha koll på följderna för den enskilde fotografen.

Nedan syns ett utdrag ut §2 från kontraktet:

2. Upplåtelse

2.1 Fotografen upplåter härmed till LHC, jämte Dotterbolag, en icke-exklusiv, icke- överlåtbar, evig, oåterkallelig, royaltyfri rätt att nyttja de fotografiska verk/bilder som Fotografen producerar (”Verket”) i samband med Arrangemang i Arenan. Fotografens upplåtelse ska ske omedelbart när Fotografens immateriella rättigheter till Verket uppkommer.

2.2 Fotografen ska senast i samband med att Fotografen lämnar Arenan efter ett Arrangemang, lämna digitala kopior i ett av LHC angivet lämpligt format av samtliga Verk som Fotografen producerat under Arrangemanget eller annars i enlighet med av LHC lämnade instruktioner.

2.3 LHC, jämte Dotterbolags, rätt att använda Verken är begränsat till användning för LHC, jämte Dotterbolagens verksamhet, innefattande, men inte begränsat till, information, marknadsföring och/eller försäljning av LHC, jämte Dotterbolags, produkter och tjänster ensamt eller i förening med information, marknadsföring och/eller försäljning av LHC, jämte Dotterbolags, samarbetspartners produkter och tjänster. [LHC, jämte Dotterbolag, äger vidare rätt att använda Verk vid inbjudan till sina Matcharrangemang i samverkan med sina samarbetspartners]. [LHC, jämte Dotterbolag, ska dock inte äga rätt att vidareöveröverlåta sin rätt till Verken till tredje man eller upplåta Verken till tredje man för annat ändamål än än vad som framgår av denna punkt 2.3.]

2.4 Upplåtelsen omfattar alla begagnande- och nyttjandeformer, inkluderande Internet, Intranät och/eller andra distributions och publikationsstrukturer t.ex. ny teknik och den gäller utan begränsning med hänsyn i tid eller rum, eller i övrigt och utan andra inskränkningar.

2.5 LHC, jämte Dotterbolag, har vidare har rätt att fritt, utan begränsningar eller inskränkningar och utan att informera eller rådgöra med Fotografen ändra Verket. Detta innebär att Fotografen ska efterge sina ideella rättigheter till Verket i den utsträckning det är nödvändigt för att LHC, jämte Dotterbolag, ska ha rätt att göra nödvändiga ändringar i Verket, att lägga till och dra ifrån element, att ändra texter, former, fotografier, proportioner och dimensioner, att infoga Verket i annat verk och att anpassa resultatet för andra medier, marknader eller funktionella krav.