Fotografer

World Press Photo inför etiska riktlinjer

Mads Nissen från Danmark vinner Årets bild 2015 i World Press Photo.

Efter att ha klarat sig utan några dylika riktlinjer i 60 år har tävlingen nu bestämt att det behövs för att behålla trovärdigheten.

World Press Photo är en av de största tävlingarna för bildjournalister i världen. Men på senare år har det varit en del större och mindre skandaler där vinnarbilder dragits tillbaka efter bevisat fusk eller medveten vilseledning. Det här är något man vill råda bot på med de nya riktlinjerna.

Tidigare år har man infört regler om bland annat vilket typ av bildredigering som är tillåten och att man måste skicka in originalfiler.

Får inte återskapa händelser

De etiska riktlinjerna utgår ifrån att fotograferna på ett så korrekt sätt som möjligt ska visa verkligheten i sina bilder. Översatta lyder riktlinjerna så här:

Fotografer ska:

1. Vara medvetna om att deras närvaro kan påverka en situation och ska inte lockas att utnyttja potentiellt arrangerade fotomöjligheter.

2. Inte heller påverka situationer eller återskapa händelser för att kunna fotografera dem.

3. Försäkra att bildernas innehåll inte förändrats.

4. Försäkra att bildtexterna är korrekta.

5. Ska se till att redigeringen av ett bildreportage ger en korrekt berättelse av innehållet.

6. Ska vara öppna om hela processen kring hur deras bilder tagits.

Vill behålla sin trovärdighet

World Press Photo kommer också att införa striktare regler om bildtexter, vad de ska innehålla och hur de ska skrivas. De kommer också att ha en fem dagar lång period mellan det att vinnarna utses av juryn och att de presenteras. Detta för att kunna försäkra sig om att bilden uppfyller tävlingens krav.

De nya reglerna är på plats för att se till att tävlingen behåller sin trovärdighet.

Tävlingen är öppen för professionella fotografer, som kan skicka in bilder från den 2 december fram till den 13 januari. Vinnarna presenteras den 18 februari.